Afbeelding
Foto: Jeroen van de Sande

Gemeente past kunstgrasvelden Avanti en WEC aan

Algemeen Gemeentenieuws

Meierijstad - De gemeente Meierijstad startte afgelopen zomer, samen met de voetbalverenigingen Avanti '31 en WEC een proef met een innovatieve soort kunstgras, zonder instrooimateriaal (non-infill). Allebei de clubs hadden velden die aan vervanging toe waren. Meierijstad was één van de eerste gemeenten waar dit nieuwe soort kunstgras werd toegepast.

Afgelopen jaar hebben de clubs ervaring opgedaan met spelen op de velden. De spelers gaven aan dat de velden niet stroef genoeg zijn, waardoor ze uitglijden. Diverse ingrepen om de stroefheid te verbeteren hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. Hieruit blijkt dat dit type non-infill nog verder doorontwikkeld moet worden. Avanti'31 en WEC kunnen deze doorontwikkeling echter niet afwachten vanwege het gemis aan een bespeelbaar veld. Daarom is gekozen voor een ander type kunstgrasveld. Alle partijen staan nog steeds positief tegenover het concept van de non-infill velden en de voordelen die deze velden bieden.
In de eerste week van juli worden de velden omgebouwd naar kurk ingestrooide kunstgrasvelden. De nieuwe velden zijn wat betreft 'look' en 'feel' vergelijkbaar met traditionele kurksystemen. De werkzaamheden duren maximaal 2 weken en de velden zijn na de oplevering direct bespeelbaar.
De kurk-infill heeft enige tijd nodig om zich te zetten in de kunstgrasmat. Bespeling en beregening moeten dit proces de komende tijd bespoedigen. Ter voorbereiding heeft de leverancier deze kunstgrasmatten met kurk infill laten testen door KIWA-ISA sport. Alle metingen voldoen aan de FIFA-normen en de nieuwe KNVB-norm (2019). Een erkende keuringsinstantie keurt de velden conform de huidige normen (KNVB 2019).