Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: f08a8e
Foto: Henri van Hoorn

Evenementenbeleid in Meierijstad nader uitgewerkt

Meierijstad - Meierijstad wil zich met mooie, veilige én afwisselende evenementen richten op de eigen inwoners én bezoekers van buiten. In december 2018 is hiervoor een kaderstellende nota vastgesteld door de raad. Het College van B&W presenteert met de uitvoeringsnota evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022 een nadere uitwerking ervan met alle bijbehorende regels, procedures en afspraken.

Uitwerking

De gemeente maakt in de uitvoeringsnota duidelijk wat wel en niet kan, hoe zaken aangepakt worden en wat ieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is. Er wordt wat meer gevraagd van organisatoren; denk aan tijdige aanvragen/meldingen met volledige en duidelijke informatie. Inmiddels is de aanvraagprocedure gedigitaliseerd via de website van de gemeente. Tegelijkertijd gaat de gemeente de organisatoren beter faciliteren bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gemeentelijke materialen, ondersteuning bij bebordingsplannen, inzet vanuit de gemeentewerf, een duidelijke klachten- en meldingenprocedure etc. Alle nieuwe regels zijn terug te vinden op www.meierijstad.nl

Ruimte voor duurzame evenementen
Met de kaderstellende nota heeft de raad een heldere visie op evenementen in Meierijstad vastgesteld. Meierijstad wil evenementen volop ruimte bieden. Evenementen leveren immers een belangrijke bijdrage aan diverse ambities binnen kunst & cultuur, economie, leefbaarheid, citymarketing en recreatie & toerisme.
Tegelijkertijd zet de gemeente er op in om samen met de organisatoren te kijken hoe evenementen duurzamer kunnen worden. Bewust gebruik van energie, beperken en scheiden van afval, hergebruik van materialen, voorkomen van voedselverspilling zijn maatregelen die in toenemende mate door organisatoren worden getroffen. Ook de gezondheid van bezoekers en omwonenden wordt beschermd. In de kaderstellende nota is dan ook het maximaal toegestane geluidsniveau om die reden 5 decibel verlaagd ten opzichte van de huidige situatie.

Trots Wethouder Harry van Rooijen is trots op dit mooie gezamenlijke resultaat!: Want velen hebben hieraan bijgedragen. Evenementen, groot en klein, leven enorm in onze gemeenschap. Met het
nieuwe evenementenbeleid maken we keuzes en scheppen daarmee duidelijkheid om samen te komen tot prachtige en veilige evenementen in en voor Meierijstad; én er samen van te kunnen blijven genieten"

Meer berichten
 

Wat vindt u?

De overheid moet een statement maken in de zwarte Pieten discussie.Reageren!