Lucy Bax-Koenders Foto: Paul Rous
Lucy Bax-Koenders Foto: Paul Rous Foto: Paul Rous

Nieuwe TEK regeling

Zakelijk Zakelijk

Sint-Oedenrode -Het kabinet heeft in oktober 2022 de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. Hoe gaat de regeling er op hoofdlijnen uitzien?

Regeling zo snel mogelijk laten ingaan
Omdat de TEK-regeling zo snel mogelijk opengesteld moet worden, is gekozen voor een modelmatige aanpak. Het verbruik van de ondernemer wordt geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs van energie, en dus niet op basis van het daadwerkelijke gebruik en actuele prijs van energie. 

Berekening energiekosten van minimaal 7% van de omzet
De TEK-vergoeding is bedoeld voor MKB-bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten de energiekosten minimaal 7% van de omzet zijn. 

Om te bepalen of bedrijven aan de energie-intensiteitseis (7%) voldoen, wordt dat vooraf getoetst. Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het standaard jaarverbruik gas in m3 en de standaard jaarafname elektriciteit in kWh. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het CBS gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze modelprijs wordt in januari bekendgemaakt. De omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit de aangiften omzetbelasting.

Uitvoering
RVO voert de subsidieregeling uit. De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Ondernemers kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2023 de aanvraag indienen in een digitaal loket. RVO neemt dan zo snel mogelijk een besluit over de toekenning. Na een positief besluit ontvangen ondernemers binnen een week een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Na vaststelling wordt de definitieve hoogte van de toe te kennen subsidie bepaald. 

Lucy Bax-Koenders RB
fiscaal adviseur bij Bekkers Advies
www.bekkersadvies.nl