Het sportpark van Ollandia
Het sportpark van Ollandia

"Fusiegemeentes meten met twee maten"

Politiek

Sint-Oedenrode - Afstemming met Meierijstad? Kom daar niet mee aan bij Erik Huijbregts en Ronald ter Haak, voorzitters van respectievelijk VV Ollandia en VV Boskant. Juist het omgekeerde gebeurt, betogen ze. Wat is hun verhaal?

In het verleden werden de veldhuren in Rooi alleen trendmatig verhoogd, meestal maximaal 1% per jaar. Bij de bezuinigingsoperatie in 2012 zijn de veldhuren van de sportverenigingen aanzienlijk verhoogd, om het gat in de begroting te dekken. De sportverenigingen zijn daar akkoord mee gegaan, zij het onder protest. Huijbregts: "Er waren nooit huurcontracten gesloten, en ook nu nog niet. De gemeente is als verhuurder verantwoordelijk voor het groot onderhoud van het veld. Omdat er sprake was van achterstallig onderhoud vonden wij dit tot geen enkele verhouding staan tot de hoge huur.

De Rooise manier
Wij zijn naar een juridisch adviseur gegaan maar die zei: 'de sterkte van jullie verhaal is tevens de zwakte ervan, omdat er geen huurcontract is.' Formeel zijn we natuurlijk veel te laat. Maar ja, de gemeente en wij zijn altijd op een 'Rooise' manier met elkaar omgegaan, alles in goed vertrouwen. De afgelopen drie jaar zijn de veldhuren fors verhoogd, bij Ollandia bijvoorbeeld van 2600 euro in 2012 tot respectievelijk 3900, 5200 en 6700 euro. Wethouder Ad van der Heijden verzekerde ons dat de hoogte van de tarieven inderdaad een zorgpunt was, dat alle aandacht heeft binnen de fusiewerkgroep sport. Dat zou volgens hem in het kader van de harmonisatie van de huurtarieven voor de buitensportaccommodaties met elkaar in overeenstemming moeten komen. Onze hoop was dat er een bevriezing op het niveau 2014 zou gaan plaatsvinden gebaseerd op de mededeling van de wethouder tijdens de behandeling. Dit is jammer genoeg niet het geval gebleken zodat we nu in 3 jaar tijd van €2600,- per veld naar €6700,- per veld zijn gegaan.

Lees verder in DeMooiRooiKrant van deze week