Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 6beefe
Foto:
Lezerspodium

Blijft het gemeentebestuur in raadhuis Dommelrode?

Sint-Oedenrode - Ja, als het aan raadslid Peter Verkuijlen van Gemeentebelang ligt. Kletspraat, zo kwalificeerde hij de inhoud van het raadsvoorstel om 75.000 euro beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de huisvesting van Raad en de ambtelijke raadsondersteuning (griffie). Het voorstel geeft slechts twee mogelijkheden: Of het bestaande Kasteel Raadhuis in Rooi of nieuwbouw in Veghel.

En dat allemaal binnen twee tot drie jaar na de fusie en de verbouwing en aanpassing van Raadhuis Dommelrode. De fusieafspraken - bestuur in Rooi, ambtenarij in Veghel - worden bij een verhuizing naar Veghel wel heel snel verbroken. Over geloofwaardigheid gesproken!
Het nieuwe onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek, waarvoor eind vorig jaar ook al 85000 euro werd opgenomen. Vier Rooise gebouwen, waaronder ook het grotendeels leegstaande Raadhuis Dommelrode, zijn bekeken om te komen tot een goede invulling.
Uit dat onderzoek bleek dat voor ongeveer de helft van de Raad nieuwbouw in Veghel een directe optie is. Een meerderheid van de Raad heeft geen problemen met huisvesting buiten Rooi. De ruimtes in Rooi zijn volgens de raadsleden te klein en ze zeggen dat het klimaat onvoldoende is. Het college is in het nieuwe voorstel naar mijn idee te positief sturend over verplaatsing naar Veghel. De grond is daar in eigendom, naar verwachting zijn de kosten lager en zijn de ruimtes daar meer multifunctioneel inzetbaar.
Begin oktober waren echter alleen PvdA en Lokaal positief. Een meerderheid van de Raad vond het voorstel onvoldoende onderbouwd. Uitstel volgde. Maar plotsklaps wil het CDA het voorstel in december a.s. toch weer op de agenda zetten. Een meerderheid is nu ineens weer voor. 
De Raad zet dus nogal vaart achter de eigen huisvesting. Ik zie eigenlijk liever meer inspanning en meer snelheid voor zaken die de inwoners echt aangaan. Neem nu bijvoorbeeld het onderhoud van de wegen of de woningbouw in Olland. Als daar niet snel gebouwd wordt, komt de leefbaarheid echt in gevaar. De school, de verenigingen, het gemeenschapshuis, etc.

Naar mijn mening dient het gemeentebestuur de komende tijd gewoon in Rooi te blijven. Kleine aanpassingen zijn altijd goedkoper dan complete nieuwbouw en het voorkomt een nog grotere leegstand.

Jan Verhagen

Meer berichten
 

Wat vindt u?

De overheid moet een statement maken in de zwarte Pieten discussie.Reageren!