Een flinke bende op dit punt.
Een flinke bende op dit punt.

Gemeente start proef om afval bijplaatsen te voorkomen

Algemeen Gemeentenieuws

Sint-Oedenrode - Medewerkers van de WSD én van de gemeente zorgen er voor dat Sint-Oedenrode er zo netjes mogelijk uit ziet. Toch wordt het ze lastig gemaakt door steeds meer afvaldumpingen. Enkele medewerkers van de WSD stuurden deze foto door en beaamden dat het steeds vaker voor komt. De gemeente heeft ook de indruk dat inwoners vaker huishoudelijk restafval bijplaatsen bij afvalbakken of ondergrondse containers. Daarom start het binnenkort een proef.

Deze foto betreft een vuilnisbak op een grasveldje aan de Oostelijke Randweg. Dit is slechts één voorbeeld, maar in de hele gemeente Meierijstad zijn er vrijwel dagelijks andere voorbeelden te vinden. We stelden enkele vragen aan het persloket van de gemeente en kregen via een woordvoerder antwoord.

Wat kan de oorzaak zijn van de vele dumpingen?
"Mogelijk vertonen inwoners dit gedrag om kosten van restafval te vermijden. Wij faciliteren dat inwoners hun afval goed scheiden en willen dat ze de rekening van hun eigen restafval zelf betalen. Het is niet de bedoeling dat dat afgewenteld wordt op de gemeenschap. Bovendien werkt het bijplaatsen zwerfafval en een rommelig straatbeeld in de hand en dat is een doorn in het oog van alle inwoners. Na de vakantie starten we met een proef om het bijplaatsgedrag te voorkomen. Informatie hierover volgt op korte termijn."

Op social media beweren veel mensen dat het dumpen van afval komt door het huidige en vernieuwde afvalsysteem van de gemeente. Zo is een veelgelezen klacht dat gezinnen zeggen het niet te redden met één grijze kliko. Krijgen jullie er veel klachten over binnen?
"Wij hebben geen klachten of meldingen gekregen van inwoners dat ze het niet redden met de huidige inzamelfrequentie. We stimuleren scheiden van afval. Door het goed scheiden van afval en dus gebruik te maken van de aparte gratis afvalstromen voor bijvoorbeeld GFT, PD, glas, papier en textiel zou de grijze restafvalcontainer voldoende ruimte moeten bieden; ook bij lediging per vier weken. Als dat onverhoopt toch niet het geval is, kan de betreffende inwoner (tegen een eenmalige vergoeding) een groter grijze container (240 liter) aanvragen."

Klopt het dat de kledingbakken van Leger des Heils zijn weggehaald? Op verschillende plekken in Meierijstad staan er nu geen textielbakken meer.
"De inzameling van textiel wordt per 1 juli jl. in geheel Meierijstad verzorgd door de sociale ondernemingen WSD/IBN. Daarom worden de bakken van onder andere het Leger des Heils weggehaald en vervangen door andere containers op dezelfde plek. Op korte termijn brengen wij een persbericht uit over de nieuwe opzet en samenwerking wat betreft de textielinzameling."