Afbeelding

Openbaar toilet en nieuwe speeltuin voor park de Kienehoef

Recreatie en Toerisme

Sint-Oedenrode – Er gaan grote aanpassingen plaatsvinden in park de Kienehoef, die kinderen en andere bezoekers als muziek in de oren zullen klinken. In het collegeprogramma voor de komende vier jaar heeft de gemeente opgenomen dat er geld uitgetrokken gaat worden voor een upgrade van park de Kienehoef.

In totaal gaat het om een bedrag van 300.000 euro. Van dat geld worden nieuwe speeltoestellen aangeschaft en geplaatst. Daarnaast komt er een fietsenstalling en een openbaar toilet. Ook verbeteren ze de toegang in aansluiting op de padenstructuur. Vooral de roep om een openbaar toilet is de laatste jaren heel luid geweest. Dit plan wil het college van burgemeester en wethouders tot uitvoer brengen voor 2026, maar wanneer precies is nog niet duidelijk.