Afbeelding
Foto: Gemeente Meierijstad
Ingezonden

Openbaar toilet in Rooi

Ingezonden Ingezonden

Sint-Oedenrode - Onze gemeente is al geruime tijd bezig een openbaar toilet te realiseren in Rooi. Nadat diverse opties in het gebouw van Odendael, in de passage van de Apotheek, in het Kapittelhof en de Burchtstraat door de eigenaren van gebouwen of omwonenden van locaties waren afgewezen, kwam de optie Hertog Hendrikstraat op tafel.

Ik was één van de bezwaarmakers, omdat in 1997 door de gemeenteraad werd vastgelegd, dat het zicht op kasteel raadhuis Dommelrode niet mocht worden belemmerd vanaf de Hertog Hendrikstraat. Zelfs niet door te fors groen. 

Gemeente heeft betoogd dat deze belemmering er niet meer zou zijn, de reden bleef een raadsel. Bovendien zou er destijds een abri bij de bushalte hebben gestaan. Dit is juist maar daar kon je dwars doorheen kijken. Op de informatieavond heb ik gevraagd waarom de optie Hertog Hendrikstraat een betere is dan Kapittelhof of Burchtstraat. Deze belangenafweging zou nog moeten plaatsvinden. Zonder hier nader op in te gaan, heeft de gemeente nu besloten te kiezen voor de optie Hertog Hendrikstraat.

Ik heb de gemeente laten weten dat de realisatie van een openbaar toilet nodig is voor mensen met HOGE NOOD. Als er een goede afweging wordt gemaakt tussen de diverse locaties, waarbij het individuele belang wordt afgezet tegen het algemeen belang, mag voor mij ook Hertog Hendrikstraat een optie zijn. Maar dan wel een eerlijke belangenafweging, nu is een keuze gemaakt omdat anderen hebben geweigerd. Het feit dat Odendael en passage Apotheek afvalt, vind ik slecht voor het imago van beide organisaties. Juist zij bedienen een doelgroep die een dergelijk toilet het hardst nodig hebben. Ik vind dat de huidige procedure niet zorgvuldig is geweest.

Mari Thijssen