Afbeelding
Foto: Gemeente Meierijstad

Keuze locaties openbare toiletten in Meierijstad bekend

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Sint-Oedenrode - Gemeente Meierijstad streeft naar een zo toegankelijk mogelijke samenleving. Daar horen ook goede openbare voorzieningen bij, zoals bijvoorbeeld openbare toiletten. In Nederland heeft ongeveer 1 of de 5 Nederlanders last van buik en/of blaasproblemen. Dat zijn omgerekend zo’n 17.000 mensen in Meierijstad. Veel mensen met dergelijke problemen durven vaak hun huis niet goed uit, omdat ze niet zeker weten of ze ergens naar het toilet kunnen. Een altijd toegankelijk openbaar toilet zorgt ervoor dat mensen in ieder geval te allen tijde naar het toilet kunnen.

In de raadsvergadering van 8 juli 2021 is het amendement ‘Hoge Nood’ aangenomen. Dit amendement gaf het college opdracht tot het realiseren van openbare 24/7 toegankelijke toiletten in de kernen van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. In Schijndel is een bestaande locatie gevonden in de Glazen Boerderij, die momenteel geschikt wordt gemaakt voor 24/7 gebruik en binnenkort wordt geopend. Voor Veghel en Sint-Oedenrode is een uitgebreide inventarisatie van bestaande (openbare) gebouwen gedaan om hierin een 24 uurs toegankelijke openbaar toilet te realiseren. Dit bleek echter niet mogelijk te zijn. Daarom is de keuze gemaakt voor een losse openbare toiletunit, die ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte eenvoudig te gebruiken is. Voor de plaatsing van een dergelijke unit zijn verschillende locaties onderzocht in samenspraak met Stichting Toegankelijk Meierijstad en zijn gesprekken met omwonenden gevoerd. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om een openbaar toiletunit op Vlas en Graan in Veghel en aan de Hertog Hendrikstraat in Sint-Oedenrode te gaan realiseren. Beide locaties liggen dicht bij het winkelgebied, op een goed zichtbare en veilige plek met een goede doorstroom van mensen. De verwachting is dat de toiletten in Veghel en Sint-Oedenrode eind 2023 geplaatst kunnen worden.