Logo mooirooi.nl
Fred Tijssen   | Fotonummer: 363c89
Fred Tijssen
Roois nieuwsbericht

Rooienaar nieuwe locatiemanager Rode Kruis

  Human Interest

Sint-Oedenrode / Meierijstad - Er is veel veranderd bij het Rode Kruis in Nederland, maar ook bij het Rode Kruis in Meierijstad en daarmee Sint Oedenrode.

Enige jaren geleden heeft er al een omwenteling plaatsgevonden binnen het Rode Kruis. Zelfstandige Rode Kruis Afdelingen werden onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. In bestuurlijke zin kwam er een tussenlaag in districten c.q. veiligheidsregio's. Die werden toen gelijk aan de regio's van politie, brandweer en ambulancediensten.  
Voortschrijdend inzicht en beleid hebben geleid tot afbouw van sociale activiteiten. Daarvoor waren elders in de samenleving vele organisaties. Zo werden soos en bijzondere vakanties onder gebracht bij andere organisaties en werden ook hotels en het schip de Henry Dunant verkocht. Het speerpunt van het Rode Kruis is en blijft mensen helpen in nood, en dat in de breedste zin van het woord. Is er een ramp dan staat het Rode Kruis paraat. Elders in de wereld ziet men dat op TV, maar zeker ook vlak bij huis gebeurt dat. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig die paraat willen staan en moet er onderhoud gepleegd worden. Dat wil zeggen opleiden, bijscholen en (herhalings-)oefeningen.
Een van de onderdelen is het Noodhulpteam, dat het meest dicht op gebeurtenissen staat en ambulancediensten helpt en evacuaties ter plaatse ondersteunt. Een team van Bevolkingszorg-vrijwilligers vangt mensen op die bij een evacuatie of vanaf een rampplek naar een opvanglocatie worden gebracht.
Al die mensen moeten beginnen met een EHBO-opleiding en daarmee in het veld oefenen. Dat doen ze als evenementenhulp bij festivals, sportevenementen, optochten enz. Vrijwilligers worden niet betaald, maar krijgen wel alle kosten die ze maken vergoed. Opleidingen voor die vrijwilligers zijn gratis. Ook de uniformen worden door het Rode Kruis betaald. 
Het bestuur van de Rode Kruis Afdeling Meierijstad, Boxtel en Boekel heeft besloten haar taken over te dragen aan het bestuur van het Rode Kruis District Brabant Noord en is de afdeling in naam een locatie. Er is een locatiemanager aangesteld in de persoon van Fred Tijssen uit Sint Oedenrode. Hij wordt ondersteund door enkele coördinatoren die in de uitvoering zorg dragen voor Evenementen, Bevolkingszorg, EHBO, Collecte, Gebouw(-en)beheer en Facilitair. Heeft u vragen met betrekking tot de locatie Meierijstad mail die dan naar ftijssen@rodekruis.nl of bel 06-40003741. Heeft u andere vragen richt u dan tot het Shared Service Center van het Rode Kruis. Tel. 085-0645749 of mail ssc.brabantnoord@rodekruis.nl 
 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Heeft u zin in Carnaval?Reageren!