Buurtwinkel De Ster – fam. Van Hastenberg, Boskant (familiearchief)
Buurtwinkel De Ster – fam. Van Hastenberg, Boskant (familiearchief)

Naar welk buurtwinkeltje ging u vroeger?

Historie

Sint-Oedenrode - De werkgroep Geschiedenis van de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid is al een paar jaar bezig om speciaal de geschiedenis van de vroegere buurtwinkeltjes (specifiek kruidenierswinkeltjes) in Sint-Oedenrode in kaart te brengen. Deze winkeltjes kwamen vooral in het buitengebied op in het begin van de vorige eeuw: zo rond de Eerste Wereldoorlog.

Ze verkochten in het begin vooral levensmiddelen. De producten werden los verkocht en afgewogen: zout, meel, suiker, grutten, mosterd, azijn, rozijnen, krenten, peper, nootmuskaat en foelie. Vaak brachten de klanten een eigen – leeg - potje, kannetje of zelfs koffiekopje mee naar het buurtwinkeltje om de eigen voorraad thuis aan te kunnen vullen. Het assortiment breidde zich uit tot artikelen die men in de huishouding en het gezin direct nodig had zoals zeep, schoenpoets, wasknijpers, pleisters, dampo, enz. Te veel om op te noemen. Ook rookartikelen en pruimtabak maakten een belangrijk deel van de vaak bescheiden omzet uit. Elke klant werd persoonlijk geholpen en de gekochte waren werden in papieren tuitzakjes verpakt.

Die kleine winkeltjes vervulden ook een sociale taak. Het was een plek van samenkomst en niet zelden werden buiten, bij goed weer, stoelen neergezet om de laatste nieuwtjes uit te wisselen, hulp te vragen (in de oogsttijd bijvoorbeeld) en meer. Met de opkomst van de supermarkten, zo tussen 1960 en 1970 verdwenen al deze winkeltjes een voor een en al geruime tijd is er in Rooi geen enkel buurtwinkeltje meer te vinden. 

Ondanks de sociale rol die deze kleine – vaak éénpersoons – bedrijfjes hebben vervuld, bestaat er maar bar weinig materiaal over. Daarom is de werkgroep blij met bijdragen vanuit de Rooise bevolking. Dat kunnen documenten zijn, foto’s, persoonsgegevens van winkeliers, bijzonderheden en anekdotes. Met die bijdragen kan mogelijk een bijzonder project ontstaan dat bij menigeen mooie herinneringen oproept aan een prachtige beroepsgroep. Contactgegevens staan onder dit artikel.

Heemkundige Kring ‘De Oude Vrijheid’, werkgroep geschiedenis
Mailadres: secretariaat@oudevrijheid.nl 
Telefoon: 06-53389417