Bisschop Bekkers wordt uitbundig ontvangen op de Rooise Kiosk.
Bisschop Bekkers wordt uitbundig ontvangen op de Rooise Kiosk. Foto:

De geschiedenis herhaalt zich

Historie Historie

Sint-Oedenrode - Nadat in 1885 de eerste kiosk in Sint-Oedenrode werd gebouwd, is er discussie over het voortbestaan, de vorm en de functie van de Rooise kiosk. Dit blijkt onder andere uit informatie van het Brabants Historisch Informatie Centrum en heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’.

Door: Comité ‘Behoud de Rooise kiosk’ 

Het was in 1885 dat de eerste kiosk werd gebouwd op de markt in Sint-Oedenrode door fanfare Nos Jungit Apollo (N.J.A.). De fanfare had een inzameling gehouden en zo geschiede. Tot 1919 werd de kiosk onderhouden door fanfare N.J.A. Daarna werd het onderhoud overgenomen door de gemeente. Want zo blijkt uit de stukken: “het zou jammer zijn als zij voor het marktveld verdween”. Aan het begin van de tweede wereldoorlog kreeg de kiosk een likje verf van Adrianus van der Aa. Maar in 1943, in het midden van de oorlog, werd de eerste Rooise kiosk helaas vanwege bouwvalligheid afgebroken. 

De naoorlogse kiosk
Sindsdien werd de kiosk gemist. Na de oorlog, in 1946, ontstaat het plan om een nieuwe kiosk te bouwen. De burgemeester en wethouders schrijven aan de raad dat ze willen komen tot een plan tot oprichting van een muziektent op de markt: “omdat het ontbreken van deze tent bij iedere officiële gelegenheid wordt gevoeld”. De provincie Noord-Brabant achtte het eerste plan uit esthetisch, architectonisch en stedenbouwkundig oogpunt onaanvaardbaar. Ze had de voorkeur voor een mobiele kiosk. In 1948 werd een nieuw plan gemaakt door architectenbureau Arendzen en de Bruin te Amsterdam. “Het wordt hoog tijd, dat in de leemte van het mooie marktveld alhier, spoedig wordt voorzien”. De gemeente wilde de voltooiing van de kiosk laten samenvallen met de viering van het 85-jarige bestaan van fanfare N.J.A., “die alhier een voorname plaats inneemt”. De kiosk werd in 1948 gebouwd. Velen droegen hun steentje bij. De aannemer was J. de Poorter uit Boskant, de stenen werden geschonken door de steenfabriek van Werners aan de Nijnselseweg en het staal- en ijzerwerk werd geschonken door Oda stalen meubelen (het huidige Ahrend).  De kiosk werd in datzelfde jaar nog in gebruik genomen als podium voor optredens. Ze was het decor bij ontelbare evenementen en herdenkingen als operatie Market Garden. Onze kiosk kreeg ook hoog bezoek. Ze was getuige van het bezoek van koningin Juliana in 1949 aan Sint-Oedenrode en ontving een paar jaar later Bisschop Bekkers, toen pas tot bisschop gewijd.

Lees woensdag verder in DeMooiRooiKrant

Het vooraanzicht van de huidige Rooise kiosk, uit de originele bouwtekening daterend van 1948.