Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 427d56

Medicijnresten in drinkwater

  Gezondheid

Sint-Oedenrode - Waar laat u oude medicijnen die u niet meer gebruikt? Wat doet u met uw medicijnafval? Waar laat u dat? Hopelijk spoelt u niets door de wc! In dit artikel besteden wij, als huisartsen in Rooi, hier graag aandacht aan. Want we gebruiken met zijn allen steeds meer medicijnen. En medicijnresten vormen een toenemend probleem voor het milieu en daarmee ook voor ons drinkwater. Tijd voor wat meer bewustwording wat ons betreft!

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, schat dat er jaarlijks minstens 140 ton(!) resten van medicijnen (o.a. via urine en ontlasting) in het riool terecht komt. Daarna belanden de medicijnresten in oppervlaktewater en in het grondwater. Dat is slecht voor de planten en dieren die in het water leven en vormt een dreiging voor ons drinkwater. Middels onderzoek is aangetoond dat medicijnresten invloed hebben op het waterleven. Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn: De anticonceptiepil zorgt voor vervrouwelijking bij mannelijke vissen, zoals brasems. Pijnstillers zoals diclofenac veroorzaken weefselschade, zoals kieuwschade, bij vissen. Sommige medicijnen veroorzaken gedragsverandering, waardoor waterdieren zich makkelijker ten prooi laten vallen aan andere waterdieren.

Ons drinkwater in Nederland is van goede kwaliteit. Het is schoon en veilig om te drinken. Om dit zo te houden is het nodig dat we met zijn allen bewust omgaan met medicijnafval. Waterschap De Dommel heeft recent aan de Rooise huisartsen en apothekers laten weten dat 90% van de medicijnresten in water afkomstig is van de woonwijken, tegenover 10% van de zorginstellingen & ziekenhuizen. Ofwel: we moeten er thuis mee aan de slag!

Samenvattend:
-Medicijnresten vormen toenemend een probleem voor het milieu.
-Resten van medicijnen zijn moeilijk uit het water te zuiveren. Het kost daardoor steeds meer moeite en geld om het water en ons drinkwater gezond te houden.
-Spoel medicijnen nooit door de wc of gootsteen!
-Lever medicijnresten gratis in bij de apotheek, of bij de milieustraat.
-Lever het liefst alleen de strips in met tabletten, de kartonnen doosjes kunt u bij het oud papier leggen.
-Let op dat naalden en/of spuiten in een gesloten naaldencontainer zitten. Stop deze nooit in een tas met oude medicatie!

De informatie die Waterschap de Dommel recent met de Rooise huisartsen en apothekers heeft gedeeld, is voor ons als huisarts een eye-opener om (nog) bewuster voor te gaan schrijven, bijvoorbeeld als het gaat om hoeveelheden tabletten. De apothekers zullen nog eens de aandacht vestigen op hoe om te gaan met medicijnresten. Hopelijk is deze informatie voor u ook een eye-opener: wat kunt u zelf doen?

In de eerste plaats is het belangrijk om medicijnresten niet door de gootsteen of wc te spoelen, want dan komen de medicijnresten juist in het water terecht! Lever uw medicijnresten gratis in bij de apotheek of de milieustraat. Om de hoeveelheid chemisch afval zo klein mogelijk te houden is het aan te raden alleen de strips met tabletten in te leveren. Het kartonnen doosje kan dan gewoon met oud papier gerecycled worden. Graag nóg milieubewuster bezig zijn? Sta dan eens stil vóórdat je zelfzorgmedicatie koopt: is het echt nodig?

Laten we met zijn allen proberen verstandig om te gaan met medicijnen en medicijnresten! Omwille van onze gezondheid. Voor meer informatie, zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen (kopje: medicijnresten in water). Tot ziens op het volgende spreekuur, groet van uw eigen huisarts (en uw apotheker).

 

 

 

 

 

 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Vindt u dat het terrein van Rhode verplaatst had moeten worden?Reageren!