Het loket in Schijndel.
Het loket in Schijndel. Foto: Bas Ulehake.

Gemeente breekt belofte: sluiting balies leidt tot politieke verontwaardiging

Gemeentenieuws

Meierijstad - De aankondiging van de gemeente Meierijstad om de balies voor burgerzaken in Schijndel en Sint-Oedenrode tijdelijk te sluiten, heeft een golf van verontwaardiging veroorzaakt in de lokale politiek. Het college van B&W wijdt de sluiting aan de krapte op de arbeidsmarkt. Echter staat deze maatregel haaks op eerder gemaakte afspraken tijdens de fusie van de gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

De partij Gemeentebelang Meierijstad heeft een motie ingediend om het besluit van het college van B&W te bestrijden. De fractie benadrukt dat de balies in Schijndel en Sint-Oedenrode van essentieel belang zijn voor de dienstverlening aan inwoners, vooral voor hen die persoonlijk contact nodig of nuttig achten. De gemeenteraad, niet vooraf gehoord over de sluiting, wijst op eerder gemaakte afspraken tijdens de fusie. “In het kader van de fusie zijn diverse afspraken gemaakt, zo ook over de dienstverlening en dat deze in Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel blijft. Het lijkt ons gepast dat onderwerpen als publiekfuncties ook aan de gemeenteraad voorgelegd worden”, zegt Peter Verkuijlen, fractievoorzitter van Gemeentebelang Meierijstad. Verschillende politieke partijen, waaronder Hart, uiten fel verzet tegen het besluit, waarbij ze stellen dat de belofte om de dienstverlening in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode te handhaven, nu verbroken wordt.

Verkuijlen bekritiseert het gebrek aan inspraak van de gemeenteraad en betreurt de beslissing van het college. “Na de fusie was er al minder contact tussen gemeente en burger, maar dat zal op deze manier alleen maar meer worden,” zegt Verkuijlen. Hij wijst op het recente besluit van de gemeenteraad om extra budget vrij te maken voor tachtig nieuwe ambtenaren, terwijl het college nu zonder overleg met de raad besluit tot sluiting van de burgerbalies vanwege personeelstekort. Het tekort aan personeel wordt geschat op 8,8 fte, en ondanks recente goedkeuring voor de aanstelling van tachtig extra ambtenaren, heeft de afdeling Burgerzaken nog geen nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. De gemeente benadrukt dat alles in het werk wordt gesteld om de balies in Veghel te bemensen en de drukte op te vangen.

“In Schijndel en Sint-Oedenrode waren de balies al twee dagen per week geopend. Sinds de zomer is vanwege personeelsgebrek de balie burgerzaken voor specialistische aanvragen in Veghel alleen in de ochtend open. De grootste efficiencywinst bij het centraliseren van de dienstverlening op één locatie zit in minder reisbewegingen/reistijd van medewerkers, minder administratieve handelingen (zoals het bijhouden van diverse administraties), minder vervoer van documenten en materialen, meer mogelijkheden om afsprakenagenda’s efficiënt te vullen. Dit effect wordt niet bereikt wanneer de drie locaties open blijven met beperktere openingstijden. Verder hebben we diverse vacatures uitgezet die we helaas niet hebben kunnen invullen en tijdelijke inhuur geprobeerd te krijgen wat slechts deels is gelukt”, laat gemeente Meierijstad weten.

Inwoners met geplande afspraken in Schijndel of Sint-Oedenrode worden door de gemeente geïnformeerd en hun afspraken zullen, in overleg, worden verplaatst naar Veghel. “‘Het lijkt erop dat burgemeester en wethouders het zo vanzelfsprekend vinden dat Veghel openblijft, dat ze niet eens op het idee kwamen die keuze te verantwoorden”, uit fractievoorzitter van Hart, Mirjam van Esch zich in een artikel op de site van de politieke partij. Hier sluit Verkuijlen zich bij aan: “Een ongelijke verdeling van de dienstverlening aan de inwoners van Meierijstad hoort te worden voorkomen.”

Hoewel Gemeentebelang Meierijstad een motie heeft ingediend, wijst de gemeente erop dat het nemen van dit soort besluiten in eerste instantie de bevoegdheid van het college is. Centralisatie van de dienstverlening in Veghel wordt als praktisch noodzakelijk beschouwd, en de gemeente benadrukt dat het slechts een tijdelijke sluiting betreft.