De basis voor de mast is al gelegd.
De basis voor de mast is al gelegd.

Vijftig meter hoge mast zorgt voor snelle en betrouwbare communicatie

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Sint-Oedenrode - Wie met regelmaat gaat wandelen door de Dotterbloem in Sint-Oedenrode is vast al opgevallen dat er achter de brandweergarage werkzaamheden plaatsvinden. De gemeente maakte eerder bekend dat hier een antennemast komt voor het communicatienetwerk C2000. De voorbereidingen zijn inmiddels getroffen. Zo ligt de basis voor de vijftigmeter hoge mast, welke binnenkort wordt geplaatst. 

De Nederlandse hulpdiensten maken tijdens hun werkzaamheden gebruik van het landelijke communicatienetwerk C2000. Dit netwerk zorgt ervoor dat hulpverleners snel en betrouwbaar met elkaar en de 112-meldkamer kunnen communiceren. Dat is belangrijk om tijdig de juiste hulp te verlenen als dat nodig is. Bij de Laan ten Bogaerde is de dekking momenteel niet optimaal. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, eigenaar van C2000, wil deze situatie verbeteren.

“Om het gat in de bereikbaarheid op te heffen heeft het ministerie een zoekgebied aangewezen waarbinnen een C2000 mast geplaatst moet worden. Betreffende locatie was, binnen de door het ministerie aangegeven zoekgebied en voorwaarden, uit oogpunt van bereikbaarheid, toegankelijkheid, landschap, etc de beste locatie”, legt de gemeente uit over de keuze voor deze locatie. 

De mast zal ongeveer vijftig meter hoog worden. Om de mast wordt een hekwerk geplaatst, met daar binnen een apparatuur huisje. Het huidige olifantenpaadje, waar veel gebruik van werd gemaakt, zal door het hekwerk worden geblokkeerd. “Mogelijk dat het paadje zich straks iets gaat verplaatsen”, aldus de gemeente. 

Direct omwonenden zijn hierover al eerder door het ministerie geïnformeerd. De realisatie van dit nieuwe C2000 opstelpunt staat gepland van begin april 2023 tot half mei 2023. Over C2000 Het landelijk netwerk C2000 bestaat uit ongeveer zeshonderd vrijstaande antennemasten en daklocaties. Het zorgt voor communicatie voor alle hulpdiensten op de plek waar dringend hulp nodig is. Dat gebeurt al bij het ‘aanrijden’ naar incidenten, die via het noodnummer 112 zijn gemeld.
Een goede werking van het C2000 communicatienetwerk is cruciaal, het redt levens bij ernstige incidenten! Daarom is in 2004, bij wet, bepaald dat voor de bouw van C2000 antennemasten géén omgevingsvergunning vereist is.