Logo mooirooi.nl


Gemeente komt met Nieuwjaarsfilm

Ieder jaar gaat de burgemeester er eens goed voor staan om een flinke nieuwjaarsspeech af te vuren tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Meierijstad. Dit jaar is de toespraak aanmerkelijk korter en dat heeft een reden. Er is gewerkt aan een korte film met daarin een hoofdrol voor burgemeester Van Rooij, die met een speciale Meierijstad-bank de gemeente in is gegaan. 

De speech werd daarom zo vorm gegeven dat de film een centrale rol kreeg. Bij deze de Nieuwjaarsspeech van burgemeester Van Rooij.

Diversiteit, de Kracht van Samen…
"Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar wie aan mensen vraagt waarom ze zich verbonden voelen met Nederland krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden." Zo begon onze Koning dit jaar zijn Kersttoespraak.
Inwoners kunnen enorm van elkaar verschillen en zich tegelijkertijd verbonden voelen. Dat geldt ook in Meierijstad.
Die verbondenheid, in diversiteit, zien we ook in onze gemeente. Niet alleen verbondenheid in diversiteit tussen mensen. Ook in onze 13 kernen en binnen de talrijke verenigingen in Meierijstad, in onze veelzijdige bedrijvigheid, prachtige evenementen en ook in de manier waarop we dit jaar 75 jaar bevrijding hebben gevierd. Diversiteit gebundeld geeft de kracht van samen. En dat is Meierijstad.

Welkom
-Beste inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden.
-Als burgemeester van Meierijstad mag ik u vanavond ook welkom heten namens:
-de gemeenteraad
-ons college van B&W
-onze medewerkers.

Welkom aan u allen!
We gaan het anders doen. Onze nieuwjaarsbijeenkomst is anders van opzet dan voorgaande jaren. Dat heeft u inmiddels wel gemerkt: zowel in de aankondiging vooraf - met onze prominente Christel de Laat - als in de ontvangst hier. Die verandering zit ook in mijn nieuwjaarstoespraak. Want die is dit jaar grotendeels verfilmd. Waarop zijn wij trots in Meierijstad?

Na de film…
Dames en heren, zo beeldend kan ik het niet verwoorden. En mooi dat diverse mensen die in onze gemeente wonen, werken, leven vertellen hoe trots en dankbaar ze zijn op datgene wat zij beleven in Meierijstad en welke kansen zij zien.

Vooruitblik 2020
Ik wil met u nog kort even vooruit kijken naar het nieuwe jaar.
2020: Jaar van 'Werk in Uitvoering'
We (ver)bouwen enkele scholen, kindcentrum, het voormalig gemeentehuis in Schijndel en mogelijk 2 zwembaden of leveren die op. Een voorbeeld waarmee komend jaar letterlijk zichtbaar wordt dat veel van het gemeentelijk beleid dat de afgelopen jaren is geharmoniseerd of vertaald in visies en plannen, in uitvoering is of komt. En dat geldt voor alle domeinen.
2020: Jaar van Energietransitie, Klimaatplannen (al dan niet in uitvoering), stikstof en pFas. Allemaal thema's die een grote invloed gaan hebben op onze samenleving en welvaart.
2020: (Ik hoop): jaar van minder polarisatie en meer dialoog en luisteren naar elkaar. Of het nu gaat over vluchtelingenopvang- en integratie, arbeidsmigranten, zwarte-pieten-discussie, vuurwerkverbod of andere onderwerpen die gemakkelijk leiden tot polarisatie, ik weet zeker dat wij in Meierijstad in staat zijn met elkaar een genuanceerde discussie te voeren en tot oplossingen te komen die tegenstellingen overbruggen. In de praktijk zie ik daar tal van voorbeelden van.
2020: wordt ook voor mij het jaar van het bankje. Dat vraagt om uitleg zie ik.
Onze gemeenschap is divers, zo begon ik deze nieuwjaarstoespraak. Mensen verschillen van elkaar en juist daarin zie ik de kracht van samen. Ook als het gaat over inclusieve samenleving en er zijn voor elkaar.
Daar ga ik dit jaar verder naar op zoek met het Meierijstad-bankje dat u zojuist in het film zag. Praten met diverse mensen op allerlei verschillende plekken in Meierijstad. Luisteren, in gesprek gaan en op zoek naar betekenissen in Meierijstad. Dat ga ik dit jaar doen!

Wens
Diversiteit als onze Kracht.
Dames en heren, 2020 is veelbelovend.
Meierijstad heeft alles in zich.
Ik wens u een 2020 met diverse mogelijkheden.

Gelukkig Nieuwjaar!

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!