Logo mooirooi.nl
Het gaat om de omkaderen groene gebieden.   | Fotonummer: cee9db
Het gaat om de omkaderen groene gebieden.
Roois nieuwsbericht

Rooienaren komen met eigen gebiedsvisie

Sint-Oedenrode - Zo'n tien Rooienaren uit de wijken Kinderbos, Cathelijne en Rijsingen zijn op dit moment bezig met het realiseren van een gebiedsvisie. Tegen bebouwing is de groep niet. De burgers willen vooral voorkomen dat de gemeente in hun woongebied keuzes gaat maken die schadelijk zijn voor het milieu en de omgeving. 

De drie kartrekkers van dit burgerinitiatief zijn Paul van der Vleuten, Romano van der Meijden en Richard de Visser. Inmiddels hebben de mannen al een aantal sessies achter de rug en gebruiken ze een wetenschappelijk onderbouwde methode. "We gebruiken de BREEAM methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Dat houdt in dat we de wijk op allerlei aspecten in gaan schalen. Op het gebied van demografie, flora en fauna, veiligheid, sociale verhoudingen etc.", legt Van der Vleuten uit. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van deze aspecten binnen de wijken zal daarom de hulp van experts ingeroepen worden. Dat proces is inmiddels in volle gang. 
"Je kunt het traject in drie onderdelen samenvatten", vult Van der Meijden aan. "De eerste is Informatie verzamelen. Daarbij gaat het alleen om echte feiten. De tweede fase is de analysefase en als laatste komen we uit bij conclusie/aanbeveling. Het conceptrapport gaan we vervolgens presenteren aan belanghebbenden, zoals inwoners, grondeigenaren en bedrijven. We hopen dan rond 1 juli het rapport te overhandigen aan gemeente en waterschap. Dan gaan we het presenteren aan de gemeente." Die spreekt in een reactie op haar beurt de waardering uit over deze inwoners voor het tonen van belangstelling voor hun leefomgeving. De initiatiefnemers en de gemeente hebben al contact met elkaar gelegd en informatie uitgewisseld. 
In 2021 moet er een alomvattende omgevingsvisie Meierijstad liggen, zoals bedoelt door de Omgevingswet. "De drie voormalige gemeenten hadden hun eigen structuurvisies en toekomstvisies. Er waren dorpsvisies en diverse visies voor een specifiek thema van gemeentelijk beleid. Sinds de fusie werkt Meierijstad in met name de eerste twee jaar hard aan het actualiseren van visies per thema van beleid. (Na de zomer is bijvoorbeeld besloten over het beheer van de openbare ruimte en er gaan klankbordgroepen aan de slag om een agenda vitaal buitengebied uit te werken). Steeds wanneer door de gemeente wordt gewerkt aan een visie worden inwoners uitgenodigd daarover mee te denken of ideeën voor aan te dragen. Ook andersom geldt; wanneer inwoners een initiatief nemen kan dat vergeleken worden met het gemeentelijke beleid. Wij denken dus in termen van wisselwerking en experimenten", is de woordvoerder duidelijk. 
De heren zijn onder andere gestart omdat ze zich zorgen maken. Niet alleen over de eigen wijk, maar ook over andere gebieden in Sint-Oedenrode. "Gezichtsbepalende en historische aanzichten en gebouwen verdwijnen beetje bij beetje. Dat geldt ook voor natuur. Daar moeten we voor waken", meent De Visser. Ze hebben hulp ingeroepen van niemand minder dan rijksbouwmeester en Rooienaar Floris Alkemade. Van der Meijden is in zijn nopjes. "De onderbouwing is waar het om draait. Die moet duidelijk zijn. De kennis en expertise van Floris kunnen we dan ook goed gebruiken."
Gaat de gemeente uiteindelijk iets met de gebiedsvisie doen? "Daarover valt weinig te zeggen zo lang die visie er nog niet is. Maar vanuit onze positieve grondhouding ten aanzien van burgerbetrokkenheid kijken we zeker met interesse uit naar de naar de kijk die inwoners op hun eigen gebied hebben", sluit de woordvoerder af.

Wilt u zien om welk gebied het precies gaat? Bekijk dan de kaart bij dit artikel op www.mooirooi.nl.  

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!