Logo mooirooi.nl
Politiek Meierijstad

IWOP Kienehoef/Kinderbos/Cathalijne: van burgerparticipatie naar eigenaarschap

Bij het Integraal Wijk Ontwikkelings Plan (IWOP) voor de wijken Kienehoef, Kinderbos en Cathalijne wil de gemeente de burgers meer gaan betrekken dan voorheen. Het uiteindelijk doel is om de burgers eigenaar te maken van het IWOP, waarbij de gemeente ondersteunt. De bestaande activiteiten worden voorlopig voortgezet. Dat wil zeggen dat de stuurgroep, klankbordgroep en tijdelijke communicatiemedewerker op hun post blijven, en de werkgroepbegeleiding en regie op activiteiten doorgaan. Wat er verandert, is dat er wordt toegewerkt naar een “doe-maatschappij.”

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik merk dat het vliegverkeer boven Rooi toeneemt…Reageren!