vlnr: Henk van Esch, Ben Merx, Wim van Meijl, Bert van Boxmeer
vlnr: Henk van Esch, Ben Merx, Wim van Meijl, Bert van Boxmeer

Seniorenraad Meierijstad is er voor iedere vijfenvijftigplusser

Zorg en Welzijn zorg en welzijn

Sint-Oedenrode - Het is alweer zes jaar geleden dat Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot Meierijstad fuseerden. Voor de verschillende ouderenbonden, toen nog veelal KBO’s, was dat aanleiding om de samenwerking te zoeken. Een stap die de gemeente Meierijstad verwelkomde, omdat zij daarmee één aanspreekpunt had voor de senioren in Meierijstad. Door Corona heeft de vorming van de Seniorenraad Meierijstad langer op zich laten wachten dan de initiatiefnemers zelf wilden, maar in 2023 wil de stichting zich graag uitdrukkelijk aan de inwoners van Meierijstad presenteren.

Aan het woord is Wim van Meijl, voorzitter van de Stichting Seniorenraad Meierijstad. “Toen we als ouderenorganisaties (de KBO’s van Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel) voor het eerst bij elkaar kwamen eind 2015, was meteen duidelijk dat iedereen één overlegorgaan noodzakelijk achtte. In Schijndel hadden ze al een Seniorenraad met drie commissies: wonen en veiligheid, welzijn en dienstverlening en zorg en communicatie. We hebben deze structuur overgenomen, waarom het wiel opnieuw uitvinden?”

Ondanks dat de drie oude gemeenten elk een eigen overkoepelende ouderenorganisatie hadden, gaat de stichting in Meierijstad toch verder met vier afdelingen. Schijndel en Rooi vormen beiden een eigen afdeling met hun kerkdorpen. In de voormalige gemeente Veghel was ook één overkoepelende organisatie, maar daar heeft de stichting besloten om voor Veghel en Erp elk een aparte afdeling te vormen. “De verschillen tussen Veghel en Erp zijn zodanig groot, dat een aparte afdeling gerechtvaardigd is.”

Voor wie is er de Seniorenraad?
De Seniorenraad Meierijstad komt op voor de belangen van alle inwoners van vijfenvijftig jaar en ouder (ongeveer 32.000 inwoners). Althans, zo zijn de doelstellingen van de Stichting geformuleerd. “Toch komen we indirect ook op voor de belangen van andere leeftijdsgroepen”, legt Van Meijl uit. “We zijn van mening dat er in de kernen van Meierijstad meer voor senioren gebouwd moet worden. Dat lijkt erg op eigen belang voor onze doelgroep, maar wij realiseren ons heel goed dat onze generatie woningen bezet houdt. Zouden er meer seniorenwoningen zijn, dan komen er net zoveel gezinswoningen vrij. Toch zijn we er primair voor de vijfenvijftigplusser, ook daar moet ik eerlijk in zijn”.

De stichting heeft als doel om de leefbaarheid van de senioren in Meierijstad te verbeteren, op korte en lange termijn. Naast voldoende veilige en levensduur bestendige woningen zetten ze zich in op thema’s als eenzaamheid, een dementie vriendelijke omgeving en leefbaarheid in de kleinere kernen. Dit doen ze in nauw overleg met Welzijn de Meierij, de KBO’s, dorpen, wijkraden, bestuurders en ambtenaren van de gemeente Meierijstad.

Vanzelfsprekend kunnen het bestuur, de afdelingen en de verschillende commissies niet weten wat er allemaal speelt in Meierijstad. Daarom heeft de Seniorenraad de mogelijkheid om door middel van een opiniepanel geïnteresseerden over bepaalde onderwerpen te bevragen. De Seniorenraad heeft op dit moment een databestand van zo’n zeshonderd personen die digitaal bevraagd kunnen worden. “Wij benaderen die mensen twee keer per jaar en hebben zo best veel voelsprieten in de maatschappij. Van ons opiniepanel horen we welke knelpunten zij ervaren en daar gaan we dan mee aan de slag.”

Verkeersmarkten
De Seniorenraad wil ook op andere manieren contact zoeken met de doelgroep die zij vertegenwoordigt. Onlangs werden in Schijndel en Erp een verkeersmarkt gehouden. De opkomst hiervoor geeft aan dat er een vraag is naar de diensten die de Seniorenraad biedt. In Schijndel waren er ongeveer 150 bezoekers, in Erp 140. In april zal in Sint-Oedenrode een verkeersmarkt georganiseerd worden. In Veghel wordt eveneens een verkeersmarkt voorbereid, later dit jaar. Het thema verkeer is niet per ongeluk gekozen, uit ervaring is bekend dat voor veel senioren het deelnemen aan het verkeer met name met scootmobiel en e-bikes soms best een uitdaging kan zijn.

Woonscans
Door de Seniorenraad is een “woonscan” ontwikkeld met behulp waarvan beoordeeld kan worden of senioren nog zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen en zo ja, welke voorzieningen dan nodig zijn om de woning aan te passen. In samenwerking met de gemeente, Woningcorporatie AREA en ONS-Welzijn worden thans scans uitgevoerd in Veghel-Zuid. Het voornemen is deze scans op termijn in geheel Meierijstad uit te voeren.

Versterking noodzakelijk
De Seniorenraad wil graag senioren oproepen zich in te zetten voor het welzijn van de grote groep senioren in Meierijstad. Voor de aandachtsgebieden wonen en veiligheid, dienstverlening, welzijn, zorg, communicatie binnen alle afdelingen kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. De tijdsinvestering die hiervoor gewenst is, is te overzien, zeker als er voldoende vrijwilligers zijn.

Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de voorzitter, Wim van Meijl, telefoon 06 23 44 25 62 of tot de secretaris, Ben Merx, telefoon 06 20 42 09 71 www.seniorenraadmeierijstad.nl.