Afbeelding
Foto:

Hoe kan afzetlint gebruikt worden om veiligheid te promoten?

Zakelijk Zakelijk

In 2016 kwamen 5.190 arbeiders om tijdens het werk - dat zijn meer dan 14 doden per dag. Afzetlinten zoals waarschuwings-, gevaar- en loodgevaartapes worden gebruikt om waarschuwingen te communiceren en de toegang tot werkplekken en gevaarlijke gebieden te beheren om de veiligheid te bevorderen. Deze niet-klevende, felgekleurde tapes zijn ontworpen om je aandacht te trekken, het risico op ernstig letsel te verminderen en iedereen veilig te houden. In dit artikel kun je meer lezen over afzetlint en hoe het gebruikt kan worden. 

Afzetlint moet worden gebruikt in onmiddellijk gevaarlijke situaties voor leven en gezondheid wanneer we een geïdentificeerd gevaar hebben of een potentieel gevaarlijke situatie die een onmiddellijke barrière eromheen vereist. Het wordt voornamelijk gebruikt om de perimeter voor werknemers, hulpverleners en het grote publiek te identificeren. Het wordt ook gebruikt om de toegang tot noodlocaties te voorkomen of te controleren en om te helpen bij de controle van het verkeer en de voetgangersstroom. Ze worden ook vaak gebruikt voor het beheersen van mensenmassa’s of om gebieden op bedrijfsterreinen te identificeren waartoe het publiek geen toegang heeft.

Waarschuwings- en gevarenlinten worden soms door elkaar gebruikt op basis van het oordeel van de gebruiker, maar waarschuwingstapes worden traditioneel gebruikt om mensen die in gevaarlijke gebieden werken te waarschuwen en hen te instrueren om voorzichtig te werk te gaan, terwijl gevarenlinten worden gebruikt om de toegang tot gevaarlijke gebieden te verbieden die gevaarlijk kunnen zijn. hen in gevaar brengen van ernstig letsel of de dood. Waarschuwingstapes voor loodgevaar worden gebruikt om mensen te waarschuwen voor gebieden waar de kans op blootstelling aan lood bestaat.

Afzetlinten worden in veel situaties gebruikt om de veiligheid te bevorderen door gebieden met een hoog risico aan te duiden of gebieden met beperkingen af te bakenen. Hier zijn een paar voorbeelden van de belangrijkste manieren waarop ze het vaakst worden gebruikt:

Wetshandhaving en hulpdiensten: Brandweerlieden gebruiken afzetlint om gebieden te isoleren na een brand en politieagenten gebruiken waarschuwingstape voor verkeerscontrole.

Insluitingsgebieden: In bestrijdings- en saneringstoepassingen kunnen afzetlinten worden gebruikt in combinatie met bestrijdingsbanden die worden gebruikt om insluitingssystemen te bouwen in gebieden die zijn afgesloten om extra veiligheid aan verontreinigde gebieden toe te voegen.

Plaats delict: Een algemeen bekend gebruik voor afzetlinten, wat met name komt door films en televisieprogramma’s. Forensische en rechtshandhavingsprofessionals gebruiken vaak waarschuwingstape om te voorkomen dat er op de plaats delict wordt geknoeid om de geldigheid van het onderzoek te beschermen.

Werkplaatsen in de bouw: Afzetlinten op bouwplaatsen worden gebruikt om te waarschuwen voor gevaarlijke gebieden of om deze af te sluiten en om de aandacht te vestigen op gevaarlijke apparatuur. Alleen al in de bouw waren er in 2016 bijna 1.000 doden. Goed geplaatste barricadetapes kunnen deze incidenten en zelfs meer verwondingen die dagelijks in deze branche voorkomen, helpen voorkomen.

Afzetlinten zijn speciaal ontworpen om de veiligheid en het welzijn van anderen te bevorderen en zijn cruciaal voor het afzetten en waarschuwen voor gevaarlijke gebieden. Als je werk gevaarlijke elementen bevat, zorg er dan voor dat je onveilige gebieden goed afbakent om ieders veiligheid te garanderen en ernstig letsel op de werkplek te voorkomen.