De sanering is bezig.
De sanering is bezig. Foto: Jos van Nunen 2024

Beweging bij vervallen pand aan Nijnselseweg

Woningbouw

Sint-Oedenrode - Er is beweging bij het vervallen pand aan de Nijnselseweg. Ongeveer een half jaar geleden was dat ook zo, maar toen op een meer negatieve manier. In oktober brandde een gedeelte af, waarschijnlijk ging het om brandstichting. Nu is er begonnen met asbestsanering en sloop van het gebouw is in zicht.

Eind vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders haar goedkeuring verleend om het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de locatie Nijnselseweg 24a te Sint-Oedenrode in procedure te brengen. Het bestemmingsplan, inclusief de daarbij behorende onderzoeken, heeft van 21 december t/m 31 januari ter inzage gelegen. Momenteel zijn ze bezig met het inventariseren en beantwoorden van de zienswijzen die zijn ingediend. Ondertussen wordt op de locatie de sloop in gang gezet.

Deze week is gestart met de sanering van het asbest in de bebouwing. Aansluitend zal, zodra de sloopmelding voor de sloop van de bebouwing is goedgekeurd, de bebouwing tegen de vlakte gaan. Verder is de ontwikkelaar bezig met het landschapsinrichtingsplan. “Het idee is dat we de zone tussen het beoogde woonzorggebouw en de Nijnselseweg al groen gaan aanplanten. Doordat het groen hier de komende tijd al kan gaan groeien en bloeien, zorgen we ervoor dat het zicht op de locatie aantrekkelijker wordt en we al toewerken naar de gewenste groene, landschappelijke setting van de woonzorglocatie”, zo laat een woordvoerder van OKKO projectontwikkeling weten.