Een foto bij en van de Goede Herder kerk.
Een foto bij en van de Goede Herder kerk. Foto: Tessa van Casteren

‘Monumentale status van Goede Herder kerk beperkt mogelijkheden tot nieuwe invulling’

Woningbouw

Sint-Oedenrode - De nieuwe bestemming voor De Goede Herder kerk komt langzaam dichterbij. Vorig jaar liet projectontwikkelaar Vastlab de plannen weten: zorgwoningen voor ouderen met dementie. Toch zijn er nog beren op de weg te zien. 

Joost van Dijk, directeur van Vastlab, geeft ons een update: “Dat plan ligt er nog steeds. Maar omdat het gaat om een monumentaal pand, moeten we ons houden aan bepaalde randvoorwaarden van de monumentencommissie. Dat kost tijd, maar stap voor stap werken we naar oplossingen toe.” Van Dijk verwacht dat het goed komt. 

Naast de randvoorwaarden spelen er ook andere zaken: “Natuurlijk zijn ook de economische omstandigheden veranderd ten opzichte van vorig jaar.” Van Dijk benadrukt dat dat slechts een kleine rol speelt: “Het belangrijkste aspect is het vinden van een invulling die past bij de randvoorwaarden.”

De eerdere plannen
Ook eerdere plannen werden belemmerd vanwege die randvoorwaarden. “Als je naar de geschiedenis van dit project kijkt, komt het steeds weer terug op de monumentale status van het gebouw. Dat beperkt de mogelijkheden.” Zo was er ooit het plan om starterswoningen te realiseren. Bij die plannen zou er echter te veel veranderd worden aan het interieur.

Daarnaast was er door een derde partij de suggestie gedaan om Mariëndael te verplaatsen naar De Goede Herder kerk. “Dit is in opdracht van Vastlab door een extern bureau onderzocht en als niet haalbaar beoordeeld”, zo schrijft de gemeente. 

Van Dijk verwacht niet dat de geschiedenis zich herhaalt: “Uit onderzoek blijkt dat zorgwoningen het beste passen binnen die monumentale status.” Over zo’n twee á drie weken gaan ze weer in overleg met verschillende partijen, waaronder de parochie. “Tijdens die gesprekken hopen we stappen te zetten.”

En nu?
De gesprekken rondom de nieuwe invulling van De Goede Herder kerk gaan door. Zodra Vastlab voldoet aan de randvoorwaarden, moet de gemeente dit nog toetsen. “Men dient een omgevingsvergunning te verkrijgen voor zowel de bouwwerkzaamheden als het gewijzigde gebruik. Tot op heden heeft er alleen vooroverleg plaatsgevonden over de haalbaarheid en de mate waarin de gemeente hier medewerking aan wenst te verlenen”, schrijft de gemeente.

Het lijkt erop dat het nog even kan duren tot er een schep in de grond wordt gezet. Toch is Van Dijk hoopvol: “We proberen echt tot een succesvolle invulling te komen. Dat blijkt geen makkelijke opgave te zijn, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is. De ontwikkeling gaat hoe dan ook door.”