Afbeelding
Foto: Henri van Hoorn

Kerk De Goede Herder verkocht

Woningbouw Woningbouw

Sint-Oedenrode - Kerk De Goede Herder op het Mgr. Bekkersplein in de wijk Eerschot is afgelopen maand onder voorwaarden verkocht aan Vastlab uit Breda. De vastgoedontwikkelaar is van plan om woningen te bouwen in het gebedshuis. Als dat door kan gaan, is de verkoop definitief.

Het idee is om de kerk te transformeren naar een complex met ongeveer zestien tot achttien woningen, waarvan vier sociaal en met name gericht op starters. De projectontwikkelaar schrijft in haar plan dat er veel variatie zal komen in omvang en woningtypologie en dat de woningen zullen worden ontsloten vanuit een binnenhof welke wordt gecreëerd door het dak deels open te leggen. Tekeningen laten zien dat de meeste woningen vanuit de binnenplaats toegang krijgen. Zo wil Vastlab een binnenplaats creëren met veel levendigheid. Deze open binnenplaats zal een semi openbaar karakter krijgen. Het exterieur van de kerk, die al enige jaren is gesloten voor gebedsdiensten, zal er anders uit komen te zien. Dat komt met name door het invoegen van ramen. Op 30 juni kregen omwonenden de eerste plannen te zien. “De tweede bijeenkomst staat gepland voor eind augustus. Door de omwonenden is met name aandacht gevraagd voor de parkeerdruk in de wijk. Het ontwerp is dus zeker niet definitief. Daarnaast is een eerste consultatie door de monumentencommissie positief ontvangen”, zo laat Joost van Dijk namens Vastlab weten. Dat laatste zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat in het nieuwe ontwerp is getracht om de bestaande elementen van de zogenaamde ‘Bossche School’ (waartoe de Eerschotse kerk toe behoort) zoveel mogelijk te handhaven. Nieuwe elementen willen ze er op aan laten sluiten.

In 2016 werd De Goede Herderkerk bestempeld als gemeentelijk monument. De ontwikkelingen worden dan ook door het Cuypersgenootschap met argusogen bekeken. Het Cuypersgenootschap is een vereniging en stichting en zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw. 

Lees verder in DeMooiRooiKrant van deze week