Afbeelding
Foto:

Woningdruk loopt sterk op in Noord-Brabant

Woningbouw Woningbouw

Regionaal - Als gevolg van een toenemende vraag naar woningen, hogere prijsstijgingen en een hoger woningtekort, is de druk op de Nederlandse woningmarkt in het afgelopen jaar verder toegenomen. Dat resulteert in een traditioneel hoge druk in de Randstad, met een opgelopen druk in de provincie Noord-Brabant, zoals te zien op de Hittekaart 2021 voor de regio Zuid Nederland, die BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling vandaag uitbrengt.

Afgelopen jaar steeg de landelijke, gemiddelde koopsom van een bestaande woning met bijna 8% naar € 335.000,- terwijl het totaal aantal woningverkopen met 7% steeg naar circa 236.000 in 2020. De druk op de woningmarkt is sinds een aantal jaren ongekend hoog, met name in de Randstad en zijn randgemeenten. In deze (donker)rode gemeenten ligt het woningtekort ook boven het landelijke gemiddelde.

Ten opzichte van de totale woningdruk, is de druk en de vraag naar woningen in Nederland het afgelopen jaar sterk opgelopen in de provincie Noord-Brabant. In de (donker)rode gebieden in de regio zien we een toenemend woningtekort, een sterke prijsstijging en een toename van het aantal woningverkopen – allen indicatoren van een oververhitte woningmarkt. De grensgebieden van Nederland zijn al jaren bekende krimpgebieden, met minder dynamische woningmarkten. Deze gebieden kleuren dit jaar opnieuw blauw, al is er een aantal gebieden in Noord-Brabant en Limburg dat iets meer verhit begint te raken – getuige hun groene kleur.

De Hittekaart 2021 voor de regio Zuid Nederland er als volgt uit:
De regio Zuid Nederland kent een aantal regionale topscoorders, sterke stijgers en dalers. De top-10 best scorende gemeenten van deze regio zijn: 1. Eindhoven, 2. ‘s-Hertogenbosch, 3. Breda, 4. Vught, 5. Tilburg, 6. Helmond, 7. Oisterwijk, 8. Oss, 9. Son en Breugel, 10. Uden. De sterkste regionale stijgers zijn: Hilvarenbeek, Alphen-Chaam, Haaren, Dongen, Valkenswaard. De gemeenten Heeze-Leende, Landerd, Meerssen, Roermond en Bernheze behoren tot de dalers in de regio. De landelijke Top 40 van de ‘meest verhitte’ gemeenten in Nederland in 2021 ziet er als volgt uit:

Grote groepen woningzoekenden krijgen geen toegang tot markt
Walter de Boer, CEO bij BPD, licht de Hittekaart 2021 toe: “De druk op de markt is het afgelopen jaar nog verder toegenomen. Dat betekent dat velen op de woningmarkt steeds moeilijker vinden wat ze zoeken. Dat is zorgelijk. Vooral de middengroepen met een inkomen tussen één- of tweemaal modaal vallen tussen wal en schip. Hogere prijzen, gerelateerd aan de steeds grotere vraag naar woningen en te weinig aanbod, zorgen voor een verder oplopende spanning op de woningmarkt.” De Boer vervolgt: “De stedelijke verdichtingsmodellen zijn ook het afgelopen jaar onhoudbaar gebleken. In 2020 zijn er minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in 2019. De prognose voor 2021 laat een verdere daling zien. Complexe, langdurige bestemmingsplanprocedures en hoge verwervings- en bouwkosten drijven de huur- en verkoopprijzen zodanig op dat grote groepen woningzoekenden geen toegang tot de markt krijgen.”

Over het onderzoek
In dit jaarlijks terugkerende onderzoek brengt BPD op basis van diverse factoren de sterke en zwakke gebieden op de bestaande koopwoningmarkt in kaart door middel van een Hittekaart. Een hoge score (donkerrode kleur) op de Hittekaart kenmerkt zich door hoge prijzen en/ of veel woningverkopen, maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei.

Het marktvolume in de bestaande markt wordt berekend door het aantal koopwoningtransacties te vermenigvuldigen met de gemiddelde verkoopprijs. Om de spanning op de koopwoningmarkt tussen gemeenten onderling te kunnen vergelijken, wordt er gecorrigeerd voor de gemeentegrootte door het marktvolume te delen door de voorraad koopwoningen. Dit leidt tot een soort spanningsindicator per gemeente. Het Kadaster en het CBS publiceren gezamenlijk de prijsontwikkeling en het aantal transacties; het CBS is de bron voor de voorraad koopwoningen. Dit betreffen jaarcijfers over heel 2020. De huishoudensprognose van een gemeente is gebaseerd op het Primos model van ABF. De prognose betreft de komende 10 jaar, oftewel de periode 2020-2029. Het onderzoek wordt uitgevoerd op gemeenteniveau.

Ga naar bpd.nl/hittekaart-2021 voor meer informatie en de interactieve versie van de Hittekaart 2021.