Afbeelding
Foto: Henri van Hoorn

Onorthodoxe plannen in Olland

Woningbouw Woningbouw

Olland - Wachtlijsten in de woningmarkt, overtrokken prijzen, wegtrekkende jongeren, nijpende aantasting van de leefbaarheid, beperkingen door bedrijven. Oplopende grond- en bouwprijzen, almaar strengere bouw-en duurzaamheidseisen.

Oud-staatssecretaris Schaefer zei het destijds misschien wat platvloers, maar wel treffend: “In gelul kan je niet wonen.” Olland kan er helaas al veel te lang over meepraten. Verkiezingsprogramma’s staan keer op keer bol van mooie woorden. Echter het resultaat laat voor met name Olland jammer genoeg zwaar te wensen over. En dat allemaal terwijl de gemeente al jarenlang gronden in eigendom heeft en er mooie plannen liggen van onder meer Marcus, Van Hoof en nu weer van Van den Hurk.
Een totale capaciteit van 44 woningen. Prima, per direct in goede samenwerking met de initiatiefnemers ontwikkelen. Goede initiatieven mogen daarbij ook flink beloond worden. Het initiatief “Van den Hurk” voegt er bij die 44 nog eens 29 redelijk betaalbare, vrijstaande starterswoningen aan toe. Dan zouden er in totaal dus circa 70 gebouwd kunnen worden, terwijl de gemeente denkt aan slechts 54.
Liever te veel dan te weinig, zou mijn antwoord zijn. Enkele kavels in reserve kan ook geen kwaad. Was er eerder immers geen sprake van minimaal 100 extra woningen om de Ollandse leefbaarheid op de lange termijn enigszins op peil te houden? Het meest recente plan van Antoon van den Hurk ligt niet binnen de bebouwingsgrens. Maar er wel strak tegenaan. En dan is men bij de gemeente streng in de leer. Buiten de lijntjes gaan……dat mag de burger niet. Dan wordt er, zo lijkt het om iets onmogelijks gevraagd.
Ik hoop - zeker nu er een landelijke wooncrisis heerst - dat de politiek eens wat meer onorthodox, grensverleggend gaat denken en handelen. Oh, kan dat niet In Meierijstad? Natuurlijk wel. Waar een wil is, is een weg. Partijen als CDA, VVD, D66, SP en PvdA zitten in de Meierijse Raad en bogen maar al te graag op hun landelijke invloed. Laat dat eens zien: Beweeg jullie landelijke partijen in een andere richting. De landelijke/provinciale politiek heeft immers het primaat om wet- en regelgeving naar hun hand te zetten. Bouwen, ook grenzend aan de kom, snellere procedures, vlottere vergunningen, ruimhartige sanering/verplaatsing van eventuele belemmerende bedrijven.

Lezers die gemerkt hebben dat olifantenpaadjes mij fascineren, zullen begrijpen dat ik creatieve oplossingen enorm waardeer. Recht op het doel af! Ook al gaat dat een beetje buiten de gebaande paden of in dit geval buiten de bebouwingsgrenzen.

Jan Verhagen