Afbeelding
Foto: Jeroen vd Sande

Zorg, wonen en recreëren in voormalig Damiaanklooster

Woningbouw Woningbouw

Sint-Oedenrode – Deze week werd de verkoop van het voormalige Damiaanklooster aan de Schijndelseweg officieel afgerond. Novadic Kentron heeft het overgedragen aan SorgHuys Meierijstad B.V. Dat bedrijf maakt direct de plannen bekend wat het met het gebouw heeft. 

SorgHuys Meierijstad B.V. is een samenwerking van Focus International Real Estate B.V. uit  Eindhoven en SorgHuys Investment N.V.. SorgHuys Meierijstad B.V. wil op deze historische plek een zorgcomplex ontwikkelen en op unieke wijze invulling geven aan een combinatie van wonen, ontspanning en recreatie. Het klooster, tussen 1923 en 1933 gebouwd als kleinseminarie in opdracht van de Damianusstichting, ligt tussen Schijndel en Sint-Oedenrode in de gemeente Meierijstad. Het Damianenklooster heeft een maatschappelijke functie.
SorgHuys Meierijstad B.V. is na een zorgvuldig voortraject door de verkoper uit meerdere potentiële gegadigden geselecteerd. Daarop werd een plan ontwikkeld dat met respect voor de historie en monumentale status van het klooster en het park voorziet in een uniek zorg-, woon- en recreatiecomplex. De fraaie kapel van het klooster zou aan diverse activiteiten onderdak kunnen bieden. Onder meer horeca, conferenties, cultuur, theater, evenementen, fitness en wellness. Een deel van het pand wordt verhuurd aan complementaire, zorggerelateerde partijen. Er is reeds overeenstemming bereikt met Promentis, de eerste huurder die vanaf 1 oktober 2020 wordt verwelkomd.
Promentis is een Specialistische GGZ-instelling voor mensen met verslavings- en/of persoonlijkheidsproblemen. In de kliniek in Sint-Oedenrode wordt een intensieve, klinische behandeling van vier tot zes weken aangeboden. Promentis vergeet ook de sociale aspecten niet. Het maken van een theatervoorstelling, muziektherapie, sportactiviteiten en creatieve dagbesteding in combinatie met een gezonde leefstijl wordt binnen de kliniek mogelijk gemaakt. Hier zou tevens een rol weggelegd kunnen zijn voor de Stichting Damiaancentrum, van oudsher gevestigd in de bijgebouwen van het klooster. Zij beschikt daar over enkele werkplaatsen, verbouwt groente en houdt bijen. Ook in de nieuwe plannen blijft de Stichting op het terrein actief en draagt bij aan de beoogde sociale cohesie in welke vorm dan ook.
Bij de herontwikkeling van het park zijn zorg, wonen en recreatie eveneens richtinggevend, met respect voor de historische en landschappelijke waarde. Het plan voorziet in de realisatie van (zorg-) woningen, een hotel of Bed & Breakfast met wellness-faciliteiten en recreatiewoningen (tiny houses) voor een verblijf in de natuur. Het plan is voorgelegd aan de gemeente Meierijstad om de haalbaarheid hiervan te toetsen.
Het klooster ligt centraal ten opzichte van de recreatiegebieden Vlagheide en Kienehoef. Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om deze recreatiegebieden via het kloosterterrein met elkaar te verbinden en of het park geheel of gedeeltelijk openbaar toegankelijk kan worden gemaakt.