Een voorbeeld van een zonnepark.
Een voorbeeld van een zonnepark.

Gemeente vervolgt spelregels voor zonneparken

Politiek

Meierijstad - Initiatieven voor zonneparken hebben al op verschillende plaatsen onrust veroorzaakt, zoals in Rooi bij de Schootsedijk en de Masta-driehoek aan de A50. Ondertussen werkt de gemeente aan regels waaraan de participatie moet voldoen.

In dit zogeheten ‘beleidskader opwekking duurzame energie – participatie fase 3’ staat onder meer dat de omwonenden er financieel voordeel bij hebben, maar ook een dikke vinger in de pap krijgen bij de verdere invulling. De gemeente benadrukt dat het beleidskader zelf niets bepaalt over de concrete invulling van concrete projecten. Ook herinneren ze aan de taakstelling bij de energietransitie, de verplichte deelname van de gemeentes hierin en de zeer beperkte invloed van de gemeente bij het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld daken van bedrijfsgebouwen.

Het nodige voorwerk voor participatie is vorig jaar al gedaan met thematafels. Uit deelnemers daaraan is een reflectiegroep samengesteld waarin de betrokkenen breed vertegenwoordigd zijn: bedrijfsleven, ZLTO, instanties maar ook tegenstanders. Zij gaan in drie bijeenkomsten de voorwaarden verder uitwerken. 

Inspraak bij inpassing van grote zonneparken in het buitengebied staat gepland voor 11 maart. Dat onderwerp wordt besproken door een inwonerspanel, dat bestaat uit mensen die daarvoor worden ingeloot. Daarnaast worden jongeren en jongvolwassenen gevraagd voor een creatieve denktank om mee te denken over die inpassing. 

Windturbines tussen Schijndel en Sint-Oedenrode zijn voorlopig uit beeld. Vorig jaar verklaarde het Ministerie van Defensie dat windturbines in dat zoekgebied radarbeperkingen veroorzaken, een standpunt dat in Sint-Oedenrode overigens al zo’n 20 jaar geleden bekend was maar niettemin door de gemeente via TNO opnieuw is nagevraagd. Het onderwerp staat op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van mei.