Afbeelding

Grote kans dat zonnepark tussen Olland en Rooi er komt

Politiek Politiek Meierijstad

Sint-Oedenrode - In Meierijstad zijn vorig jaar zeven kansrijke initiatieven voor zonneparken geselecteerd. Die kregen de ruimte om een participatietraject op te starten en het plan verder uit te werken. Het tweede initiatief is daar inmiddels zover mee dat het college er principe-medewerking onder voorwaarden aan heeft verleend. Het betreft een zonnepark van 6,6 hectare gelegen aan de hoek van de Schootsedijk en Gagel in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. (bekend als de Schijndelsche heide). De initiatiefnemer is Statkraft.

Voorwaarden
De initiatiefnemer moet nog aan enkele voorwaarden voldoen om daadwerkelijk verder te kunnen met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Zo mag er binnen een afstand van 100 meter van een zonnepark geen woning staan; bij dit plan is dit wel het geval, namelijk één particuliere woning. Het is echter wél toegestaan als er maatwerk naar tevredenheid kan worden toegepast. De initiatiefnemer moet daarom aangeven hoe ze dat in deze situatie doet en wat betrokken bewoners daarvan vinden. Gemeente en initiatiefnemer sluiten bovendien een overeenkomst waarin nadere afspraken over bijv. financiële deelname, landschappelijke inpassing en betaling bij eventuele planschade worden vastgelegd.

Inwoners betrekken
Wethouder van Rooijen: “We staan met z’n allen voor een enorme opgave; CO2 neutraal in 2050. Dat gaat niet vanzelf; initiatieven zoals deze aan de Schootsedijk hebben we nodig, om de omschakeling van fossiele naar duurzame energie in Meierijstad te maken. Maar we stellen hoge eisen aan initiatiefnemers, vooral waar het om het participatietraject gaat; dat mogen onze inwoners ook van ons verwachten.” Met de medewerking geeft het college aan vertrouwen te hebben in de manier waarop Statkraft de omgeving betrekt bij het proces en bij het ruimtelijk ontwerp. Maar ook hoe ze met de omgeving in gesprek gaan over lokaal eigendom en financiële deelname. Bij de aanvraag vergunning verwacht het college een goede landschappelijke inpassing. De ruimtelijke onderbouwing moet overtuigen dat het plan geen afbreuk doet aan een goed woon- en leefklimaat

Vervolg
In de 1e tranche heeft de raad in totaal 50 hectare vrij gegeven voor 7 plannen. Eerder kreeg een plan van 4 ha. aan de Nijnselseweg toestemming van het college om onder voorwaarden verder te gaan. Het besluit over verlenen van een vergunning is in dit geval een bevoegdheid van het college. Voor alle plannen die groter zijn dan 5 ha, is echter een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Zonder die verklaring kan het college geen vergunning verlenen. Het plan aan de Schootsedijk is groter dan 5 ha.