De Schijndelse Heide.
De Schijndelse Heide.

Ingezonden brief: Windmolens en zonneparken

Ingezonden Ingezonden

Meierijstad - In DeMooiSchijndelKrant van 22 december 2021 stond een artikel van de actiegroep Bescherm de Rooise Heide met als titel: Windmolens op de Rooise Heide? Niet als het aan ons ligt! Gemeente Meierijstad vindt de Rooise Heide een geschikte plek om een of meerdere windturbines te plaatsen. Maar het gaat niet alleen om windturbines.

In oktober 2021 liet de gemeente weten dat het gemeentebestuur meewerkt aan de komst van een zonnepark van 6,8 hectare in de Schijndelse Heide. Initiatiefnemers Statkraft en Zonxp kunnen verder met het plan voor deze energiecentrales aan de Schootsedijk / Gagel en Schootsedijk bij Olland. Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad protesteert al geruime tijd tegen deze plannen. In april 2021 heeft de stichting een brief aan de gemeenteraad gericht in het kader van het ontzien van belangrijke natuurgebieden in de Regionale Energie Strategie. In deze brief gaven wij aan dat wind- en zonneparken desastreuze effecten hebben op onze vogelpopulaties die al jaren onder druk staan en die onze Weidevogelgroepen al ruim 25 jaar beschermen. Wij sloten de brief af met: Groene energie die ten koste gaat van de natuur is niet groen. Hierop is nooit een antwoord ontvangen!
De stichting is voorstander van de energietransitie. De opwarming van de aarde, het extremere weer en de stijging van de zeespiegel hebben grote gevolgen. Niet alleen voor de mens, maar ook zeker de weidevogels. Naast de klimaatcrisis hebben wij echter te maken met een minstens zo urgente biodiversiteitscrisis. Van vogelpopulaties zoals kieviten, wulpen, grutto’s, scholeksters, patrijzen, kwikstaarten, veldleeuweriken, geelgorzen, diversen soorten vogels en wild kunnen we nu nog genieten, maar voor hoe lang nog?
In september 2021 heeft de stichting een zienswijze ingediend in het kader van de notitie Reikwijdte en Detailniveau afwegingskader windenergie met het verzoek om af te zien van de aangewezen zoekgebieden voor windmolens en zonneparken op boerenland. Het gebied Rooise/Schijndelse Heide/VeerseHeide is onze beste locatie in Meierijstad voor de weidevogels. Afgelopen jaar noteerden wij in de Rooise/Schijndelse Heide/VeerseHeide de legsels van o.a.: 141 kieviten, 7 wulpen, 3 grutto’s, 7 scholeksters, 4 patrijzen.

Kortom: wij ondersteunen heel graag het initiatief van Gemeentebelang Meierijstad om in de Schijndelse/Rooise Heide geen windturbines/zonneparken te realiseren. Wij zijn van mening, dat er nog veel meer ingezet moet worden op zonnepanelen op woningen/bedrijfsgebouwen en op gronden, die voor de natuur niet belangrijk zijn.

Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad