Afbeelding
Foto: Anne Marie van de Meulengraaf

‘Salomonsoordeel’ over kiosk valt verkeerd

Politiek

Sint-Oedenrode - Het initiatief ‘Kijk op de kiosk’ waarmee het college de knoop wil doorhakken over de toekomst van de kiosk op de Rooise Markt, is in het verkeerde keelgat geschoten bij de groep ‘Vrienden van de kiosk’ die gepleit heeft voor behoud van de kiosk in haar huidige vorm. 

In januari van het nieuwe jaar organiseert de gemeente ‘Kijk op de Kiosk’. Die bestaat uit verschillende inloopmomenten waarop alle inwoners van Sint-Oedenrode hun mening kunnen geven over de verschillende opties. Met de ‘Kijk op de Kiosk’ wil het college alsnog extra ruimte creëren voor de stem van de inwoners. Daarmee geeft ze gehoor aan de kern van een lokale petitie. Die riep op om behoud van de huidige kiosk, als onderdeel van de vernieuwing van de Markt, opnieuw te verkennen.
Inwoners kunnen alle vijf ontwerpen bekijken tijdens de bijeenkomsten. De tekeningen en impressie van het definitief ontwerp van de nieuwe Markt worden eveneens getoond. Tegen die achtergrond én met de eisen in het achterhoofd kunnen inwoners aan geven wat zij van elk van de ontwerpen én van de huidige kiosk vinden. Dat gaat met een cijfer op een schaal van 1 tot 10 op een stemkaart. Bij binnenkomst krijgen bezoekers een korte uitleg. Elk ontwerp wordt vervolgens op vergelijkbare wijze aan hen gepresenteerd, met beelden en een korte tekst. Ontwerpers kunnen, aanvullend, een korte video presenteren, waarin zij hun ontwerp nog nader kunnen toelichten. “We hopen dat veel inwoners van Sint-Oedenrode de moeite én de tijd nemen om álle opties echt goed te bekijken en dán hun waardering te geven”, aldus de gemeente. Na afloop van de ‘Kijk op de Kiosk’ komen alle beoordelingen van publiek en selectiecommissie samen in een gewogen gemiddelde. Dat is de basis voor een definitief collegebesluit in februari.
“Het idee om het besluit voor de helft af te laten hangen van het reeds bepaalde standpunt van de selectiecommissie (projectgroep red.) en voor de andere helft door de inwoners van Sint-Oedenrode, kan alleen maar in het nadeel van laatstgenoemde uitpakken”, zegt Van der Schoot. Zij is een van de initiatiefnemers van de petitie tot behoud van de kiosk. “Zelfs als álle bewoners zouden zeggen dat de kiosk zo moet blijven, ben je nog geen stap verder. En als er maar één burger stemt om er een kunstwerk van te maken, is het pleit is al beslecht. Er worden door ons college spelletjes gespeeld met inspraak en participatie. Er is naar ons geluisterd, maar wij zijn niet gehoord.” Volgens het college ziet de kartrekker van het comité dat verkeerd. “De commissie heeft de ontwerpen beoordeeld op basis van de voorwaarden die uit het eerdere participatietraject onder inwoners en belanghebbenden voortvloeiden. Daarom hecht het college waarde aan die beoordeling. Uiteindelijk is elke keuze voor een procentuele verdeling‘ arbitrair’. Om deze reden is ervoor gekozen om 50-50 aan te houden, zodat beide waarderingen even zwaar tellen. De redenering van mevrouw Van der Schoot over de wijze waarop de waarderingen meewegen is niet correct. We vragen inwoners in januari eenvoudigweg om élke optie met een cijfer te waarderen, net zoals de beoordelingscommissie dat gedaan heeft. Van elke groep hanteren we de gemiddelde score om tot een eindwaardering per optie te komen”, zo luidt de reactie.
In een brief aan het college schrijft ze dat ze vindt dat de projectgroep afzijdig zou moeten worden gehouden in de nieuwe ronde ‘Kijk op de Kiosk.’ Dat ziet het college niet zitten: ‘Sinds de vaststelling van het voorlopig ontwerp voor de Markt is de werkwijze met een onafhankelijke projectgroep gecommuniceerd. Echter pas sinds kort is er kritiek op de werkwijze die de projectgroep heeft doorlopen. De projectgroep heeft naar eer en geweten een proces voorbereid om te komen tot een goed nieuw ontwerp voor een aangepaste of nieuwe kiosk. Om deze reden vinden wij dat er een transparant en eerlijk proces is doorlopen en dat het legitiem is om de resultaten van de projectgroep voor de kiosk mee te nemen in het vervolgtraject voor toekomst van de kiosk.’
“Bij het besluit van het college om de kiosk aanvankelijk buiten de inspraak te houden hadden ze dit al kunnen voorzien, vervolgt Van der Schoot. “In het oogstboek bij de eerste inspraak over de inrichting van de Markt stond behoud van de kiosk op nummer één”. Als argument beschouwt het college de kiosk als kunstproject, en kunst kun je niet overlaten aan een breed publiek. “Dan zal best, maar ze hadden hem ook aan kunnen merken als monument. Wij hebben destijds contact gelegd met de gemeentelijke monumentencommissie, maar dat is al een gepasseerd station. Begrijp ons goed, wij zijn niet tegen een kleine aanpassing zoals het toegankelijk maken voor mindervaliden. Maar dit heeft al veel te lang geduurd, dit kost ons scheppen tijd. Wij hebben allemaal een fulltime job en hebben dit er maar even bij genomen.”
De politiek heeft de moed overigens nog niet opgegeven, zo blijkt uit de website van de fractie Hart. “Het is nog altijd niet te laat. Hart werkt aan een motie waarin het college wordt voorgesteld om selectiecommissie en inwoners niet tegenover elkaar te zetten, maar samen te brengen in één groep. En om voortschrijdend inzicht aan te moedigen in plaats van bot af te keuren.” Met de kritiek van Hart dat het college de projectgroep en de burgers tegen elkaar op zou zetten zijn de burgemeester en wethouders het niet eens. “De kritiek delen wij niet. We vinden het legitiem om de resultaten van de projectgroep een plek te geven in het vervolgproces. Tegen elkaar opzetten veronderstelt al een tegengestelde kijk op zaken. De commissie bestond ook grotendeels uit vertegenwoordigers van Rooise belangenorganisaties. En waar wij nu voor staan is het aanvullend peilen van de meningen onder de nog bredere groep van inwoners, waarin ruimte is voor álle verschillende meningen. Het is echter nog de vraag in hoeverre de waardering van de burger en de selectiecommissie uit elkaar liggen. Dit weten we pas na de ‘Kijk op de Kiosk’.”