Afbeelding
Foto: Jos van Nunen

Waarom kernenergie weer op de agenda zou moeten

Politiek Politiek Meierijstad

Sint-Oedenrode - In deze tijd waarin alles ondergeschikt lijkt aan de pandemie en daarmee gepaard gaande recessie, zouden we bijna vergeten dat we met z’n allen ook nog een aantal andere ontwikkelingen tot een goed einde moeten zien te brengen. Een daarvan is de energietransitie. Dat is vorig jaar volop in het nieuws geweest, en dat gaan we niet allemaal herhalen of zelfs maar samenvatten. Voor zover wij weten is er echter één energiebron genoemd die door de media – althans in Meierijstad – niet is opgepikt: kernenergie. Lijst Blanco bracht het naar voren, maar werd door de rest van de gemeenteraad amper serieus genomen. Zijn de beruchte ‘meltdowns’ van de afgelopen decennia nog een open zenuw?

De redactie schoof digitaal aan tafel met fractievoorzitter Thijs van Zutphen. Die ging er eens goed voor zitten en voorzag zijn antwoorden rijkelijk van bronverwijzingen, al waren dat voornamelijk media-publicaties.

Waarom wil Lijst Blanco kernenergie weer op de agenda?
“Kernenergie verdient wat ons betreft een plaats in de toekomstige energiemix. Het is uitstootvrij, wat een groot voordeel is. Daarnaast is het een stabiele energiebron, terwijl zonne- en windenergie afhankelijk zijn van het weer. Verder is het landschappelijke effect kleiner: in plaats van het buitengebied vol te moeten zetten met windmolens en zonnepanelen, vindt de opwekking van kernenergie geconcentreerd plaats. Daar komt bij dat windmolens een hoogte kunnen bereiken boven het hoogste gebouw in Brabant, wat kan zorgen voor aanzienlijke horizonvervuiling. Andere nadelen van windmolens, zoals slagschaduw, geluidsoverlast en gevaar voor vogels zijn eveneens afwezig. Verder is het grootschalig plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond nadelig voor de kwaliteit van de bodem waarop deze geplaatst worden en neemt hierdoor de beschikbare landbouwgrond voor de wereldwijde voedselvoorziening af, hetgeen je deels kunt voorkomen door deze opwek te vervangen door kernenergie. Het is niet voor niets dat de tweede kamer al meerdere malen op voorstel van onder meer VVD en CDA heeft aangegeven positief te staan tegenover kernenergie. Ook de ministers Wiebes (VVD) en De Jonge (CDA) zien kernenergie als ‘onvermijdelijk’ en ‘onontkoombaar’. Voormalig minister Plasterk (PvdA) is eveneens een fervent voorstander. Ook het IPPC, het klimaatpanel van de VN, zegt in een rapport dat we meer moeten inzetten op kernenergie om klimaatdoelstellingen te halen. Verder blijkt uit een opiniepeiling van EenVandaag dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking voor kernenergie is. Bovendien is kernenergie nog altijd in ons land aanwezig, zoals onder andere de centrale in Borssele. Verder passen onder meer België en Frankrijk het toe.”

Geeft de huidige crisis jullie aanleiding om hier anders naar te kijken dan vorig jaar?
“We zijn eerder meer overtuigd van de noodzaak van kernenergie dan minder. Zo wordt de markt voor zonnepanelen gedomineerd door Chinese partijen en we hebben de afgelopen tijd nu juist gemerkt dat het verstandiger is om afhankelijkheid van zulke globale goederenstromen te verminderen. Dit is des te belangrijker wanneer het zo iets wezenlijks als de energievoorziening betreft.”

Lees woensdag verder in DeMooiRooiKrant