De Vlagheide berg.
De Vlagheide berg. Foto: Henri van Hoorn

Verkenning naar natuur- en landschapspark Vlagheideberg afgerond

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Meierijstad - De uitkomst van een verkenning van de gemeente Meierijstad naar de ontwikkeling op de Vlagheideberg en haar directe omgeving is bekend. Het resultaat van de verkenning bestaat uit een drietal rapporten, die door het college van B&W openbaar zijn gemaakt en ter kennisgeving naar de gemeenteraad zijn gestuurd. Het college heeft over deze rapporten nog geen standpunt ingenomen.

De visie en schetsontwerp houden in dat de Vlagheideberg straks dé plek wordt voor een middagje ontspanning met routes voor wandelen, fietsen en mountainbiken, een aantrekkelijke stuifzandvlakte en speelvoorzieningen. Een plek om te sporten, spelen en bewegen. Kortom, een natuur- en landschapspark dat bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners uit Meierijstad, maar ook aan die van bezoekers.

Ten behoeve van de verkenning is een uitgebreid participatietraject doorlopen met relevante belanghebbenden. Zo is input gegeven door een brede projectgroep met medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van dorpsraad Eerde, Natuurwerkgroep Eerdse Bergen en Vereniging Vlagheide. Verder hebben er meerdere collectieve (online) bijeenkomsten en individuele gesprekken plaatsgevonden met omwonenden, ondernemers, initiatiefnemers met plannen, natuurorganisaties, initiatiefnemer van het zonnepark en Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Wethouder Recreatie en Toerisme Coby van der Pas: “Ik ben blij met het doorlopen proces. Het is een gedegen participatieproces geweest, waarin ieder volop zijn of haar inbreng kon hebben en belangen zijn gewogen. De verkenning heeft geleid tot nieuwe energie in het gebied, met initiatiefnemers die volop kansen zien. En tot een rijke oogst! Samen hebben betrokken deelnemers er veel tijd en energie in gestoken om tot een breed gedragen visie en schetsontwerp te komen. En dat in een lastige coronatijd. Om samen trots op te zijn!”

Het resultaat van de verkenning en het hierbij doorlopen participatieproces is een visie en schetsontwerp voor Vlagheideberg en haar omgeving en geeft invulling aan de wens tot de ontwikkeling van een ‘Central park’, waarbij bestaande waarden en belangen, maar ook lopende initiatieven, een plek hebben gekregen. Er worden ook voorstellen gedaan voor ontwikkelingen in de directe omgeving van de berg met een Natuurpoort met horecavoorziening, een par 3 golfbaan en verblijfsrecreatie in MOB-complex Zuid. Op de Vlagheideberg is ook ruimte gemaakt voor een zonnepark van 6 ha. dat landschappelijk is ingepast