Afbeelding
Foto:

Verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen

Algemeen Gemeentenieuws

Meierijstad - Gemeente Meierijstad wil zorgen dat mensen met een beperking zo goed mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, want als je niet binnen kunt komen of goed verblijven, dan kun je ook niet meedoen. Optimale toegankelijkheid van de gemeentelijke openbare gebouwen staat daarom hoog op de agenda. Het draagt bij aan een gemeente waarin iedereen op zelfstandige en volwaardige wijze mee kan doen.

Om de toegankelijkheid van de openbare gemeentelijke gebouwen in kaart te brengen, heeft de Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke openbare gebouwen voor de gemeente onderzocht. Op basis van het adviesrapport dat de STM heeft aangeboden, is de gemeente aan de slag gegaan met de verbeterpuntenlijst.

Wethouder Coby van der Pas: "Inclusie begint met toegankelijkheid. Als onze gebouwen toegankelijk zijn, vergroot dit de mogelijkheden voor mensen met een beperking om deel te nemen aan het culturele leven of aan sportactiviteiten. We zijn al op de goede weg, maar er is zeker nog verbetering nodig. We zijn er dan ook blij mee dat de vrijwilligers van de STM kritisch mee hebben gekeken en geadviseerd. Zo komen we weer een stap dichterbij een Meierijstad waarin iedereen mee kan doen."

Stichting Toegankelijkheid Meierijstad: "Onze stichting, die uitsluitend wordt gerund door vrijwilligers, blijft alert reageren en geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit haar credo: iedereen moet leren inclusief te denken. De zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid van mensen met een beperking staat daarin centraal."

Tijdens de gemeentelijke doe-dag hebben ambtenaren samen met de vrijwilligers van de STM een start gemaakt met relatief eenvoudige aanpassingen om zowel buiten als binnen de toegankelijkheid van meerdere panden te verbeteren. In de loop van dit jaar worden de kleinere werkzaamheden afgerond. Naast deze werkzaamheden zijn er een aantal ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig. Op dit moment wordt onderzocht welk investeringsbedrag daarvoor nodig is. Als de precieze hoogte bekend is, wordt een voorstel tot beschikbaarstelling van de benodigde middelen voorgelegd aan de gemeenteraad. Afhankelijk van of er financiële middelen beschikbaar zijn, maken de STM en de gemeente begin 2020 samen een prioriteitenlijst. Als alle gebouwen aangepast zijn, maakt STM een ronde om vast te stellen of de toegankelijkheid naar tevredenheid is verbeterd