Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 68f7f8
Foto: Jeroen vd Sande
Gemeentenieuws

Licht op Meierijstad

Sint-Oedenrode/Meierijstad - De openbare verlichting in Meierijstad krijgt een nieuwe impuls. Het college legt de raad een plan voor om binnen 10 jaar vrijwel het gehele areaal van masten en armaturen te vernieuwen en daarmee te verduurzamen. Het levert uiteindelijk een jaarlijkse besparing van € 180.000, - op in energielasten én in kosten van onderhoud en beheer.

Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in een veilig gebruik van de openbare ruimte. Denk daarbij aan verkeers-en sociale veiligheid en aan de openbare orde. En verlichting is medebepalend voor de sfeer en beleving van de openbare ruimte. Op dit moment zijn er nog verschillen tussen de drie voormalige gemeenten; dat uit zich bijvoorbeeld in de hoeveelheid licht, maar ook in het aantal storingen of hoe omgegaan wordt met verzoeken. Met het nieuwe beleidsplan worden die verschillen gaandeweg opgeheven; doel is dat de openbare verlichting in heel Meierijstad voldoet aan de nationale richtlijnen.

Omvangrijk areaal
Begin 2019 stond de teller in Meierijstad op 20754 masten en dito aantallen armaturen en lampen. Dat areaal vertegenwoordigt (bovengronds) een waarde van ruim 22 miljoen euro. "Die omvangrijke waarde verklaart volgens wethouder Harry van Rooijen ook waarom het college een strategie voorstelt om een periode t/m 2030 te benutten voor vervanging: "Dat biedt kansen om op sommige plekken werk met werk te maken; d.w.z. dat we vervangingen handig combineren met herinrichting van een straat. En we spreiden de investeringen".

Met vervangen van niet alleen de armaturen, maar ook de masten komt het hele areaal op een acceptabel niveau tegen zo laag mogelijke kosten voor beheer, onderhoud en energieverbruik. De nieuwe technieken zijn meer betrouwbaar; Het aantal storingen daalt naar verwachting met ca. 35%; dat vertaalt zich ook in veel minder meldingen van inwoners.

Méér dan een lichtmast
Met deze aanpak moet het energieverbruik in 2030 met 50% gedaald zijn. Dat is in lijn met de duurzaamheidsambitie van de gemeente. Meierijstad investeert in energiebesparende led-armaturen. In het beleidsplan is ook veel aandacht voor andere duurzame innovaties. Slimme lichtmasten (automatische dimming en signalering van storingen), zijn er al op verschillende plekken in de gemeente. Maar Meierijstad wil ook voorbereid zijn op Smart City ontwikkelingen die nog komen. Denk aan luchtmetingen, signalering gladheid, parkeerdetectie, oplaadfunctie, 5G etc.

Uitvoering 
Het beleidsplan schetst het algemene kwaliteitsbeeld en de strategie om dat te bereiken. Het plan staat op 10 oktober a.s. op de agenda van de gemeenteraad. Bij een akkoord van de raad, starten de werkzaamheden nog in het laatste kwartaal van dit jaar. Invulling van concrete situaties gebeurt in overleg met de lokale stakeholders zoals dorps- en wijkraden en ondernemersorganisaties.   

Meer berichten
 

Wat vindt u?

De overheid moet een statement maken in de zwarte Pieten discussie.Reageren!