Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 3b7082
Foto: Stagiar DMRK
Meierijstad

Stap vooruit voor Windpark Veghel Win(t)d

Meierijstad - Het samenwerkingsverband van vier in Veghel gevestigde bedrijven is een stap dichterbij de realisatie van windenergieopwekking op en rond bedrijventerreinen De Dubbelen en De Amert.

Het college van B&W van Meierijstad heeft op 28 mei ingestemd met een door Renewable Energy Factory (REF), namens de vier bedrijven, ingediende aanmeldingsnotitie. In deze aanmeldingsnotie wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke milieueffecten van de plaatsing van de windturbines. Het college heeft op basis van de aanmeldingsnotitie geconcludeerd dat een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) niet noodzakelijk is. Op 27 juni is de gemeenteraad aan zet.

Vergunningsprocedure van start
Het besluit over de aanmeldingsnotitie door het college van B&W volgt op het procedurevoorstel van REF en de oriëntatieavond over windenergie op het gemeentehuis in september 2018. Het onderzoek dat toen is gestart, wijst uit dat er vier geschikte locaties zijn voor de plaatsing van windturbines. Alle locaties bevinden zich in een lijnopstelling direct ten oosten van de A50 aan de rand van de bedrijventerreinen De Amert en De Dubbelen. Voor deze vier locaties gaat nu de procedure voor een omgevingsvergunning lopen.
De uitgevoerde onderzoeken naar slagschaduw, geluid, veiligheid en flora en fauna tonen aan dat er geen grote negatieve effecten te verwachten zijn. Daarom vindt het college een milieueffectrapportage niet nodig. Door de aanmeldingsnotitie vast te stellen maakt het college de weg vrij voor de start van de vergunningprocedure door REF. De verwachting is dat de aanvraag omgevingsvergunning in juli ter inzage gelegd kan worden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de gemeenteraad op 27 juni een zogenaamde 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen' verleent.

Informatieavond 18 juni
Het samenwerkingsverband van de vier bedrijven bestaat uit Friesland Campina, Mars Nederland BV, Vanderlande Industries en Kuehne + Nagel B.V. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 27 juni organiseren deze bedrijven en REF in het kader van de procedure een tweede informatieavond op dinsdag 18 juni 2019 op het gemeentehuis (Stadhuisplein 1 te Veghel). Inwoners die willen weten wat de komst van de windturbines voor hen betekent, hoe ze er (financieel) in kunnen deelnemen en hoe de procedure er verder uit ziet, zijn welkom tussen 19.30 en 21.00 uur. In juli volgt nog een officiële inspraakavond.

Meierijstad energieneutraal
In 2015 heeft de voormalige gemeente Veghel al een intentieverklaring met deze bedrijven getekend. Wethouder van Rooijen is blij dat er weer een stap gezet kan worden in het proces: "De energieopbrengst van één grote windturbine staat gelijk aan de opbrengst van zo'n 8 hectare zonnepanelen (11 á 16 voetbalvelden) en levert elektriciteit voor maar liefst zo'n 2500 huishoudens. Met het initiatief van deze vier bedrijven kan in Meierijstad dus een belangrijke stap gezet worden richting energieneutraal in 2050."


Meer berichten
 

Wat vindt u?

Gaat u met Kerst uit eten?Reageren!