Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 03b515
Foto: Robin van Houtum
Politiek Meierijstad

Meierijstad 12 miljoen in de plus

Meierijstad - Het gaat financieel goed met Meierijstad. Portefeuillehouder Jan Goijaarts presenteerde op 29 mei de jaarrekening 2018, met een positief saldo van 12 miljoen euro.

Daarvan komt 2,9 miljoen uit een overschot binnen het sociaal domein, wat bij de pers meteen de vraag opriep waarom er dan tekorten zijn op jeugdzorg. Dat tekort wordt volgens Goijaarts veroorzaakt doordat het er minder geld uit Den Haag komt dan was toegezegd in de mei- en septembercirculaire van het Rijk. Ook is het aantal aanvragen voor jeugdzorg sterk toegenomen. De gemeente voegt daarom 2 ½ miljoen euro toe aan het bestaande budget voor jeugdzorg.

Op de totale jaarrekening zorgde met name de uitvoering van het afvalbeleid voor een tegenvaller: acht ton. Meevallers zijn met name het overschot op personeelskosten, en winsten op het grondbedrijf. "Het weerstandsvermogen van Meierijstad is nu hoger dan begroot. Dat betekent dat als er nog tegenvallers komen, wij niet meteen hoeven te gaan bezuinigen" aldus Goijaarts. "We hebben een financieel gezond Meierijstad en daar heb ik zeer veel vertrouwen in."


Meer berichten
 

Wat vindt u?

Gaat u met Kerst uit eten?Reageren!