Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: e9cea0
advertorial

Hoe staat het met alcoholgebruik in Meierijstad?

Als je het in Nederland over verslaving hebt, gaat het vaak over alcoholisme. Heb jij problemen met alcohol? Dan val je onder de 10% van de Nederlanders met een alcoholverslaving. Je gaat meestal ongemerkt over van drinken voor je plezier tot drinken omdat het moet. Met alle rampzalige gevolgen van dien. En de laatste die toegeeft dat je ernstige problemen hebt, ben je zelf. Hoe zit dat eigenlijk in Meierijstad?

Gemeente Meierijstad is natuurlijk nog hartstikke jong. In haar beleid laat het duidelijk zien dat het staat voor een gezonde en sportieve gemeente. Van de volwassen inwoners van Meierijstad ervaart 81% zijn of haar eigen gezondheid als (zeer) goed. Bij de ouderen is dat 63%. De helft van alle ouderen in Meierijstad voelt zich (ernstig) beperkt in zijn of haar activiteiten door zijn of haar gezondheid. Het is bij de pijler lichaamsfuncties interessant om naar de leefstijl van de inwoners van Meierijstad te kijken.

Alcohol
De alcoholnorm is géén of maximaal 1 glas alcohol per dag. Van de ouderen in Meierijstad voldoet de helft aan deze norm. Bij de volwassenen is het minder goed gesteld; daar drinkt 71% van de mensen te veel volgens de alcoholnorm. Dit is bovendien opvallend hoger dan in de regio Hart voor Brabant. Van de volwassenen is 15% daarbij zware drinker (mannen minstens 1x per week 6 of meer glazen per dag, vrouwen minstens 1x per week 4 glazen of meer per dag) en ook dit is significant hoger dan in de regio Hart voor Brabant (12%). Het kan zomaar zijn dat je een alcoholprobleem hebt en dat je dat beseft. Je weet dat hulp geboden is. Ga dan op zoek naar een professionele hulpaanbieder.

Alcohol onder kinderen jongeren
Ruim een derde van de jongeren in Meierijstad heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. Dit wijkt niet af van de regio Hart voor Brabant en Nederland. De meeste jon¬geren drinken thuis met anderen (25%) of bij anderen thuis (31%). In Schijndel valt het alcoholgebruik extra op: daar drinken meer jongeren thuis met anderen of bij anderen thuis. Ook komen de jongeren in Schijndel vaker via ouders aan alcohol (17% in Schijndel en 22% in Schijndel-Centrum ten opzichte van 13% in Meierijstad en 10% in de regio Hart voor Brabant).

Roken
In Meierijstad rookt 21% van de volwassenen en 11% van de ouderen. Dit wijkt niet af van regionale of landelijke cijfers.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Vind jij de AVG te ver gaan?Reageren!