Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 79e4f5
Foto:
Politiek Meierijstad

Motie rattenvanger: "De verkiezingen komen eraan"

Sint-Oedenrode – Een zogeheten 'motie vreemd aan de orde van de dag' ofwel een initiatiefvoorstel buiten de agendacommissie om, met de naam "De rattenvanger van Meierijstad" heeft donderdagavond in de gemeenteraad heel wat vraagtekens opgeroepen. 

De motie, opgesteld door Daniëlle Aarts (CDA) en medeondertekend door Team, VVD en PvdA,  stelde voor dat de gemeente zich aan zou moeten sluiten bij de Projectgroep Zwarte Rat, een communicatieplan en een plan van aanpak op te tuigen voor de bestrijding van de zwarte rat, die sterk in opkomst zou zijn en lastig te bestrijden.  Omdat dit een bedreiging zou zijn voor de volksgezondheid, is de bestrijding ervan mede een taak van de overheid, die in Meierijstad een actievere rol hierbij zou moeten spelen.
De complete gemeenteraad was het erover eens dat de bestrijding stevig ter hand moet worden genomen, maar de oppositie was sceptisch over de noodzaak van een motie daarover. Vooral na de uitleg van portefeuillehouder Harrie van Rooijen, die geprikkeld reageerde op "De indruk die wordt gewekt dat hier niks gedaan wordt."  Hij deelde mede dat slechts drie van de 117 overlastmeldingen vorig jaar gingen over de ratten,  de gemeente heeft al rattenvangers in dienst en er is óók budget voor.  Toch nam hij de motie over.
De oppositie vermoedde een verband tussen de  - in hun ogen overbodige – motie en de komende statenverkiezingen.  Uiteindelijk stemden toch ook de oppositie, schouderophalend, in met de motie. Alleen Lijst Blanco stemde tegen.
 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Welke van deze drie geselecteerde namen moet de nieuwe naam voor Prinsenzittingen 2020 worden?Reageren!