Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 319261
Foto: Jos van Nunen
Gemeentenieuws

In Meierijstad ontstaat de kracht van samen

Sint-Oedenrode - Burgemeester Van Rooij sprak woensdagavond tijdens de Nieuwjaarsontmoeting over 'de kracht van samen' in Meierijstad. 'Of het nu gaat over onze samenwerking, onze denkkracht,
onze ondernemersmentaliteit of het samen nieuwe manieren en oplossingen vinden – in Meierijstad ís de kracht van samen! Op die voet willen we in 2019 verder
werken aan onze kansen en uitdagingen, om als één gemeente op te trekken. Zie hieronder de Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester:
 
In Meierijstad ontstaat de kracht van samen!
Onze samenwerking, onze denkkracht, onze ondernemersmentaliteit en – het samen nieuwe manieren en oplossingen vinden – in Meierijstad ís de kracht van samen!
Beste inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden, welkom!
Als burgemeester van Meierijstad mag ik u vanavond ook welkom heten namens: de gemeenteraad - ons college van B&W - onze medewerkers.
Welkom aan u allen!
 
Wens voor 2019
Medestanders vinden, het samen kunnen doen. Dat is voor ieder mens van meerwaarde.
Ik wens u en uw dierbaren, veel geluk en gezondheid voor 2019. En het besef wat de kracht van samen ons kan brengen.
Ik zie de kracht van samen op allerlei manieren hier in Meierijstad: bij onze inwoners, ondernemers, verenigingen en bij de gemeente.

De kracht van samen bij onze inwoners
Dichtbij huis wordt de wereld gewonnen, zo sprak Koning Willem Alexander in zijn Kersttoespraak. Dichtbij huis zijn heel veel burgers actief in Meierijstad. Zo zijn er in Meierijstad bijvoorbeeld 180 groenadoptieprojecten met 500 vrijwilligers en 62 leefbaarheids-initiatieven die een steuntje krijgen van de gemeente.
Een ander mooi voorbeeld is hoe dorpen bezig zijn geweest om AED-proof te worden. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden die een mooi bewijs vormen van de kracht van samen. En die kracht van samen is ook het beste tegenwicht tegen de polarisatie die in Nederland steeds sterker lijkt te worden. Dichtbij huis wordt de wereld gewonnen!

De kracht van samen bij onze ondernemers 
De bereidheid van ondernemend Meierijstad om te investeren en krachten te bundelen, zorgt ervoor dat het Meierijstad economisch voorspoedig gaat en dat veel werkgelegenheid wordt geboden.
'Meierijstad onderneemt!' - een mentaliteit van durven en samen aanpakken. Meierijstad zet zich op de kaart, ook met mooie nationale en internationale bedrijven, een goed vertegenwoordigd MKB en de agrarische sector.

Het gaat goed in Meierijstad.
Er is grote vraag naar onze bedrijfslocaties: alleen al in het afgelopen jaar is 8,6 ha aan bedrijventerrein verkocht en voor ruim 26 ha zijn overeenkomsten gesloten met verwachte levering in 2019-2020.
En dan hebben we het nog niet over de vernieuwingen bij en in de bestaande bedrijven. Ik bespeur dat het georganiseerde bedrijfsleven stappen zet om te komen tot een duurzame mobiliteit en tot vermindering van het gebruik van fossiele energie. Alleen samen kunnen we die enorme energietransitie aan.

De kracht van samen bij verenigingen.
Diverse verenigingen, zoals bijvoorbeeld onze muziekverenigingen en carnavalsverenigingen hebben ook de krachten gebundeld. Een ideale voedingsbodem voor toptalenten uit deze gemeente.
De nieuwe sportraad organiseert komend jaar voor het eerst een Meierijstad-breed sportgala waar eveneens toptalenten worden geëerd. Onze verenigingen in Meierijstad zijn een voorbeeld van de kracht van samen.

De kracht van samen met de gemeente
En dan de inzet van onze wijk- en dorpsraden, maar ook vele andere vertegenwoordigers, ondernemers, verenigingen en instellingen…
We hebben de kans benut om beleid op te stellen dat past bij een jonge gemeente met ambities. Vooral ú verdient hier een groot compliment: u leverde steeds uw inbreng.
Dan hebben we het ook over de vele honderden mensen die meedachten over thema´s als wonen/woonbehoefte, inclusieve samenleving, centrumontwikkelingen, evenementenbeleid etc.
We mochten steeds rekenen op uw inbreng, individueel of in georganiseerd verband, vanuit wijk- en dorpsraden, verenigingen of daartoe ingestelde adviesraden als seniorenraad, sportraad en Adviesraad Sociaal Domein. Op die voet willen we in 2019 verder werken om als één gemeente op te trekken.
We stelden in 2018 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vast met ruim 15 miljoen voor de renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van 6 basisscholen in Meierijstad. Renovatie van sporthal Dioscuren, van sportpark De Neul, realisatie van kunstgras voetbalvelden bij Avanti en WEC, opening van een vernieuwde wielerbaan met clubgebouw in Schijndel, start van het Omnipark Erp en het onderzoek naar twee zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode zijn hele concrete zaken die zichtbaar zijn op het gebied van de sport in 2018. Zomaar enkele voorbeelden om aan te tonen dat we naast de enorme klus van de harmonisatie van beleid ook het nodige aan uitvoering hebben gedaan.

De kracht van samen in de regio en daarbuiten
In de regio benut Meierijstad de kracht van samen…Onze gemeente is zich bewust van haar positie in de regio en dat je meer power kunt maken als je daarin je partners zoekt.
Dat kan in de regio NO-Brabant, de As 50 of binnen AgriFoodCapital. Een kracht die we in het We are Food jaar in onze regio goed voor het voetlicht hebben kunnen brengen zijn onze bedrijven actief in de keten van 'boer' tot 'bord'. Bovenregionaal zijn we verbindingen aan gegaan zoals bijvoorbeeld in Food NL, waar we samen optrekken met de regio´s rondom Venlo en Wageningen om in Brussel onze kracht te laten zien.
In de as 's-Hertogenbosch – Eindhoven kan Meierijstad profiteren van een gunstige ligging. We zullen onze aandacht nog meer gaan richten op Brainport. Samenwerking met de regio Eindhoven biedt kansen voor de toekomst.

Onze uitdagingen in 2019
Op het terrein van onze groeiende economie spelen zaken, zoals onze bereikbaarheid waar de kracht van samen bij nodig is. En dat geldt ook voor het zoeken naar oplossingen om het juiste arbeidspotentieel aan te kunnen trekken. Meierijstad bundelt hierin de krachten, samen met het onderwijs en ondernemers, om zo te zorgen
dat nieuw talent de juiste aansluiting vindt. Iedereen is daarbij nodig. En iedereen moet mee kunnen doen.
Het woningaanbod blijft een belangrijk thema, we zoeken het overleg met woningbouwcorporaties zodat er gebouwd kan worden naar behoefte en stimuleren ontwikkelingen die woningbouw mogelijk
maken. Ook dat zal komend jaar een tandje hoger moeten om onze doelen te bereiken. Onze positie als aantrekkelijke gemeente kunnen we verder uitbouwen op het terrein van cultuur en vrije tijd.
Komend jaar vieren we dat Meierijstad 75 jaar geleden werd bevrijd. Een jaar waarin veel organisaties en inwoners hun krachten bundelen om tal van activiteiten en events te organiseren. Een jaar – 2019 -waarin we - wat mij betreft - naast het herdenken van het verleden - ook júist kijken naar wat de toekomst ons biedt.
Om te ontwikkelen moet je vooruit durven dromen, de evolutie ontwikkelt zich maar één kant uit en dat is nooit naar het verleden. Samen met een Raad van Verbeelding tekenen we in 2019 een toekomstig Meierijstad uit in beelden. Een Meierijstad dat gebruik maakt van de unieke ligging en de kansen die dat biedt.
Soms zijn we misschien te bescheiden en mogen we best groot denken. En dan helpt een frisse onafhankelijke en brede blik van vrijdenkers, die ver buiten Meierijstad naam hebben gemaakt met hun kijk op de toekomst.
Het is de uitdaging om voor oude uitdagingen nieuwe oplossingen te bedenken. Om buiten de gebaande paden te durven gaan.

Herdenken
Zo aan het begin van 2019 besef ik dat dit een bijzonder moment is. Niet iedereen kijkt uit naar dit nieuwe jaar. Voor sommigen is dit een moment waarop het gemis van hun dierbaren juist extra voelbaar is of die op andere manieren niet uitzien naar dit jaar. Ook dat is de kracht van samen, door de ander bij te staan en tot steun te zijn. Deze maand denk ik ook vaak terug aan vorig jaar, vlak na mijn installatie als burgemeester van Meierijstad. Afgelopen jaar mocht ik zelf de kracht van samen hier in Meierijstad ervaren. Mijn kennismaking met Meierijstad heb ik ervaren als een warm bad.
Waar ik ook kwam, overal werd ik hartelijk ontvangen door mensen die zich in willen zetten voor deze mooie gemeente. Dat doen ze hier in Meierijstad door de krachten te bundelen. Betrokken, daardoor ook gezond kritisch, maar met een enorme gedrevenheid en kracht. Ik voel me hier op mijn plek. Ik voel me welkom.

Toast
De Kracht van Samen.
Dames en heren, 2019 starten we ambitieus.
Het gaat goed met Meierijstad.
Graag hef ik met u het glas op en een goed 2019!
Op u, op ons, op Meierijstad!
Op de kracht van samen!
Gelukkig Nieuwjaar!
Ir. C.H.C. van Rooij,
Burgemeester van Meierijstad

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik merk dat het vliegverkeer boven Rooi toeneemt…Reageren!