Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: e87961
Foto: Henri van Hoorn
Gemeentenieuws

Meierijstad onderzoekt mogelijkheden gemeentelijk vastgoed in Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode - Gemeente Meierijstad streeft naar een gezonde financiële exploitatie en een optimale bezetting van het gemeentelijk vastgoed. Om dat te bereiken, gaat de gemeente de gebruiksmogelijkheden van het gemeentelijk vastgoed in Sint-Oedenrode onderzoeken en richt zich hierbij op het voormalige gemeentehuis, Cultureel centrum Mariendael, de Dommeltoren en het Heemkundehuis.

Verkennend onderzoek als eerste stap
Hiervoor gaat het college gesprekken voeren met de gemeenteraad en griffie als hoofdgebruikers (van een deel) van het voormalige gemeentehuis en benadert de gemeente de huidige maatschappelijk gebruikers van Mariendael, de Dommeltoren en het Heemkundehuis met de vraag wat hun ruimtebehoefte is. Ook eventuele toekomstige maatschappelijke gebruikers kunnen zich met hun ruimtevraag melden bij de gemeente. Zo ontstaat een compleet beeld van de ruimtevraag aan maatschappelijk vastgoed in Sint-Oedenrode voor genoemde locaties. Dit wordt, samen met de feiten en cijfers die al beschikbaar zijn over het functioneren van het gemeentelijk vastgoed, op een rij gezet.

Vervolgstappen
De gesprekken en de informatie uit het verkennend onderzoek geven inzicht in de stand van zaken en de behoeften met betrekking tot dit vastgoed. Op basis hiervan kunnen vervolgstappen worden gezet. Na het onderzoek volgt een participatietraject waarbij gestreefd wordt naar een maatschappelijk gedragen ontwikkeling voor de gebouwen in Sint-Oedenrode.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik merk dat het vliegverkeer boven Rooi toeneemt…Reageren!