Logo mooirooi.nl
  | Fotonummer: 0fbedb
Foto: Henri van Hoorn
Lezerspodium

Das is geen rover

Sint-Oedenrode - Als dassenwerkgroep hebben we met verbazing kennis genomen van het artikel "Das rooft kievitsnesten leeg" in uw krant van 10 mei j.l. Daarin wordt de das neergezet als een dier dat stelselmatig eieren van weidevogels zou roven. Zonder dat deze typering door wetenschappelijk  onderzoek of onderbouwing wordt ondersteund.

Het behoeft daarom om te beginnen enige nuancering en toelichting voor wat betreft de leefwijze van de das. De das is een scharrelaar, die na zonsondergang op voedseltocht gaat. Daarbij eet hij wat hij tegenkomt, vooral regenwormen omdat die overvloedig aanwezig zijn, maar ook slakken, insecten, vruchten en soms kleine zoogdieren. En ja, als een das tijdens zijn tocht een nestje met eieren tegenkomt dan zal hij die niet versmaden. Maar een das zal niet bewust op zoek gaan naar nesten van weidevogels, dat zou bovendien veel teveel energie kosten en te weinig opleveren. Ervaringscijfers van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer wijzen uit dat kievitlegsels in Brabant zich voor 80% op akkerland bevinden. En dat zijn niet bepaald voedselrijke biotopen voor de das. Mestonderzoek heeft aangetoond dat bovendien slechts sporadisch eieren worden gegeten (Badgers – E. Neal/C. Cheeseman) en dat predatie van eieren door dassen voor geen enkele vogelsoort een bedreiging vormt (Badger – T.J. Roper).

SOVON, Alterra en Landschapsbeheer Nederland hebben in 2005 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het effect van predatie op de weidevogelpopulaties (http://edepot.wur.nl/38288). Daaruit blijkt dat een groot aantal dieren weidevogellegsels prederen: vos, hermelijn, steenmarter, bunzing, egel, hond, wezel, kraai, kiekendief, havik, scholekster. De das wordt daarbij niet eens genoemd. Een citaat uit het rapport: Predatie vormt voor de populatie-ontwikkeling van weidevogels vooral een probleem in combinatie met andere verliesoorzaken.

Dieren in de  natuur vergaren voedsel om in leven te blijven. Inderdaad, eten en gegeten worden. Mechanismen in de natuur zorgen ervoor dat er een zeker evenwicht is tussen predator en prooidieren, waardoor soorten niet uitsterven. En het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat de overheid door ingrijpen deze natuurlijke processen gaat beïnvloeden. Want de mens is vooral degene die zorgt voor het massaal uitsterven van soorten.

Willy Thijssen
secretaris Stichting Dassenwerkgroep Brabant

Reageer als eerste
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ben je bang voor klimaatverandering?Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227001&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooirooi.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>