Afbeelding ter ondersteuning
Afbeelding ter ondersteuning

Gemeente streeft naar 550 woningen op het Wvg-terrein

Woningbouw Woningbouw

Sint-Oedenrode - De woningnood in Meierijstad is groot. Dit is ook te lezen in reacties onder artikelen van DeMooiRooiKrant waar gemeente Meierijstad wordt opgeroepen om meer woningen te realiseren in alle kernen. De gemeente is actief op zoek naar terreinen waarop nieuwe woonwijken gevestigd kunnen worden. Een van die gebieden is het Wvg-terrein in Sint-Oedenrode, in de buurt van Van Kaathoven.

Door: Nienke Habraken

Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad op het Wvg-terrein het gemeentelijk voorkeursrecht voor woningbouwontwikkeling gevestigd. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Tijdens de commissievergadering van Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering op donderdag 15 september is uitvoerig gesproken over het Wvg-terrein. Zo zijn er ook andere locaties onderzocht: tussen de Oostelijke Randweg, het Laar en de Dommel en aan de Ollandseweg ten westen van de wijk Kienehoef. De eerst genoemde fungeert bij extreem hoog water als waterberging. De verkeersontsluiting aan de Ollandseweg is slechter dan van het Wvg-terrein. “Kortom, de locatie is goed gesloten”, aldus commissielid Van Zutven van VVD. Het gaat om een wijk van 550 woningen.

Goedkeuring
In het actieplan Woningbouw 2021 is het Wvg-terrein aangedragen voor de lange termijn (8 tot 10 jaar). De vaart moet in het project blijven, vindt De Zwart van PvdA/GroenLinks. Daar sluiten de andere partijen zich bij aan. “Te veel mensen zitten op een betaalbare woning te wachten, benadrukt De Zwart. “We streven er echter naar de eerste fase binnen nu en vier jaar te kunnen ontwikkelen”, laat de gemeente weten. De commissieleden delen hun zorgen. Zo kan de eerste fase niet starten voor de Provincie goedkeuring geeft. De Provincie kijkt of alle mogelijkheden zijn aangepakt en of er noodzaak is voor een nieuwbouwwijk buiten de bestaande woonplaatsen. De gemeente dient hiervoor met goede onderbouwingen te komen. Bovendien zijn allerlei aspecten uit het gebied belangrijk, zoals bodem, water en landschap. De gemeente is in overleg met de Provincie. “Gezien de huidige opgaves op het gebied van woningbouw, de woningbehoefte in Meierijstad en de wens van de Provincie om woningbouw te versnellen denken wij een goede kans te maken om de goedkeuring te verkrijgen”, is de gemeente positief.

Groen-grijs Rooi
Tijdens de commissievergadering maakte Mieke van Lankveld van wooninitiatief Groen-grijs Rooi gebruik van het spreekrecht. “Plotseling stonden wij in de plannen van het Wvg-terrein. Wij hebben daar inhoudelijk nooit over gesproken. We hebben enkel herhaald dat ons idee daar niet bij past. Plotseling stonden wij al genoemd in de plannen. We willen uit de plannen, daarom heb ik gebruik gemaakt van het spreekrecht”, legt Van Lankveld uit. Het Wvg-terrein heeft volgens haar geen draagvlak voor het initiatief van Groen-grijs Rooi. De gemeente richt zich namelijk op vernieuwende woonvormen, waar Groen-grijs Rooi onder valt. “Onze ideeën passen niet op die locatie. Uit ons onderzoek blijkt dat Rooienaren duidelijke woonwensen hebben. Deze komen niet overeen met het Wvg-terrein”, vertelt Van Lankveld.

Maandag ging wethouder Compagne in gesprek met Groen-grijs Rooi. “Het gesprek is volgens ons goed verlopen. Er is terug gekeken op het proces en de resultaten tot nu toe, stilgestaan bij verwachtingen over en weer en er is vooruit gekeken waarbij enkele concrete afspraken zijn gemaakt”, aldus de gemeente. De gemeente neemt de opmerkingen van Groen-grijs Rooi mee. “Zij hebben ons laten weten dat het Wvg-terrein als niet wenselijk wordt gezien voor hun initiatief. Dat zij zijn genoemd als bijzondere woonvorm is zonder gevolgen.”

Vogelwikke
Groen-grijs Rooi heeft zelf een nieuwe locatie aangedragen, namelijk Vogelwikke achter de hockey- en tennisvelden in Sint-Oedenrode. “Daar zijn de voorzieningen op loopafstand, is de luchtkwaliteit beter en de geluidsbelasting minder dan bij de Wvg-locatie. Het sluit beter aan op ons initiatief”, is Van Lankveld enthousiast. Ook de gemeente is op zoek naar een geschikte locatie voor Groen-grijs Rooi: “Dat is de grootste uitdaging tot nu toe. Omdat het een pilot betreft is het soms samen zoeken naar het juiste proces en passende verwachtingen over en weer.” Over de locatie Vogelwikke heeft Groen-grijs Rooi binnenkort een (inhoudelijk) gesprek met de gemeente.