Afbeelding
Foto: Jos van Nunen

D’n einder wellicht naar ‘t Everse

Roois nieuws Roois nieuws

Sint-Oedenrode - Kringloopcentrum d’n einder gaat waarschijnlijk verhuizen naar het terrein aan het Everse waar nu ook de milieustraat is. De gemeente en d’n einder hebben die mogelijkheid onderzocht. Het College heeft inmiddels besloten medewerking te verlenen aan de ontwikkeling.

Op de locatie Eversestraat 11 huurt de gemeente Meierijstad grond van de initiatiefnemer voor de exploitatie van een milieustraat. Voor deze milieustraat loopt momenteel een pilot, ‘milieustraat 2.0’ Daarin onderzoekt de gemeente Meierijstad hoe de afvalstromen van de milieustraat kunnen worden verminderd door hergebruik en reparatie van aangeboden reststromen. De kringloopwinkel d’n einder, in de huidige situatie gevestigd aan Sluitappel 17A, is al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie aangezien de eigenaar de locatie gaat ontwikkelen naar woningbouw.

Nu is het idee om de kringloopwinkel een nieuwe plek te geven aan de Eversestraat 11, voor een samenwerkingsvoordeel met de milieustraat en de werkplaats. Huidige stromen naar de milieustraat kunnen door professionele selectie, eventueel na reparatie door vrijwilligers in de werkplaats, een tweede leven krijgen via de kringloopwinkel. De kringloop zal dan worden gevestigd in een bestaande/vergunde bedrijfsbebouwing. Het bestemmingsplan staat echter het gebruik van de locatie als kringloopwinkel niet toe, waardoor het plan in strijd is met het bestemmingsplan.

Een kringloopwinkel als onderdeel van de milieustraat wordt in het kader van duurzaamheid en circulariteit echter als een wenselijke ontwikkeling gezien. In het buitengebied is een zelfstandige kringloopwinkel niet passend en het provinciaal beleid sluit zelfstandige detailhandel in het landelijk gebied uit, ook op deze locatie. De kringloopwinkel zal als onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de milieustraat (innemen en verwerken van reststromen) worden verricht, waardoor er geen sprake is van zelfstandige detailhandel. Het gebruik is daarmee passend en wenselijk op deze locatie. Het college heeft besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de vestiging van een kringloopwinkel aan de Eversestraat 11 te Sint-Oedenrode als onlosmakelijk onderdeel van de milieustraat.