Gemeenteberichten week 33

Roois nieuws Gemeentenieuws
Rooise kermis op de Markt en het Kerkplein
van zaterdag 25 augustus tot en met woensdag 29 augustus 2012

Vanaf woensdag 22 augustus wordt begonnen met de opbouw van de attracties. Op donderdag 30 augustus wordt de kermis weer afgebroken.
De openingstijden van de kermis zijn op zaterdag van 16.00 uur tot 24.00 uur, op zondag, maandag en woensdag van 13.00 uur tot 24.00 uur en op dinsdag van 15.00 uur tot 24.00 uur.
De horeca-inrichtingen mogen tijdens de kermis van zaterdag- op zondagnacht tot en met de dinsdag- op woensdagnacht geopend zijn tot 02.00 uur, met een uitlooptijd tot 02.30 uur. In de nacht van woensdag op donderdag is het sluitingsuur bepaald op 01.00 uur met een uitlooptijd tot 01.30 uur.

Verkeer/parkeren
Zie publicatie Evenementen - Verkeersmaatregel.

Ontheffing
De bewoners en gebruikers (dus niet de bezoekers) van de panden aan de Heuvel, Markt, Neulstraat, Kapittelhof, Leerlooierspad, Borchmolendijk en Stompersstraat hebben een ontheffing voor het tijdens de kermis in de Borchmolendijk geplaatste C01 bord. Een C01 bord betekent: gesloten in beide richtingen voor bestuurders. Van de ontheffinghouders wordt wel een aangepast (rustig) rijgedrag verlangd als zij gebruik maken van deze ontheffing. Bewoners van de wooncomplexen Nieuw Rhode, Kerkenborch, Martinushof en Borchgrave kunnen het centrumgebied verlaten via de parkeergarage met in- en uitgang bij de EM-TÉ.

Taxistandplaatsen
Taxistandplaatsen worden gerealiseerd aan de Borchmolendijk en aan de Hertog Hendrikstraat.

Openbare straatverlichting
Tijdens de openingstijden van de kermis zal alle openbare straatverlichting branden op de Borchmolendijk, Markt, Kerkplein, Kerkstraat, Heuvel en Hertog Hendrikstraat. De overige openbare verlichting in het centrum blijft op de gebruikelijke wijze geschakeld.

Weekmarkt
In verband met de opbouw van de kermisattracties zal de weekmarkt van vrijdag 24 augustus worden verplaatst naar de Stompersstraat.

Team Economie, Vrijetijd en Onderwijs

-------------------------------------------------------------

Huisvuil

Inzameling oud papier

Zaterdag 18 augustus
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin van 10.00 tot 12.00 uur;
- Sint-Joris; container op het terrein achter de Boerenbondwinkel van 09.00 tot 12.00 uur;
- Ouderraad van de Odaschool; container bij de hoofdingang van de Odaschool, Laan ten Bogaerde van 10.00 – 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Sint Franciscusschool; container bij school van 10.00 tot 12.00 uur;
- Buurtvereniging Heikant, container aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat tussen 09.00 en 13.00 uur
- C.V. De Klotjes; container aan de Julianastraat tussen sportzaal en openbare basisschool van 10.00 tot 14.00 uur;

Maandag 20 augustus
- W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armenhoef, Dommelrode, Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 18.30 uur

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98 van maandag t/m zaterdag.Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur.


Chemokar op zaterdag 18 augustus

Aanstaande zaterdag kunt u gratis uw chemisch afval en kleine elektrische apparaten
(föhns, broodroosters, koffiezetapparaten, e.d.) inleveren bij de chemokar.

De chemokar staat op de volgende plaatsen:
- 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat bij de kerk in Olland
- 11.00 tot 11.45 uur Ritaplein bij de kerk in Boskant
- 12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van de Beckart in Nijnsel
- 13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein voor het gemeentehuis
- 14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein voor sporthal Kienehoef
- 15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein bij de kerk in Eerschot

Hoort de huisvuilcontainer echt bij mijn woning?

Regelmatig vragen burgers de gemeente om een onderzoek naar het chipnummer
van een huisvuilcontainer. Burgers willen weten of de container ook echt bij hun woning hoort.
Zo’n onderzoek kost € 30,- per container.

Wat is de oorzaak?
1. Na verloop van tijd verdwijnt, door slijtage, de barcode (streepjescode) en of het huisnummer. Burgers herkennen hun container niet (meer);
2. De containers worden de avond vóór de dag dat Van Kaathoven bij u in de straat komt al buiten gezet;
3. De containers staan na lediging te lang aan de straat.

Hoe kunt u dit probleem voorkomen?
1. Geef uw containers een duidelijk herkenningsteken, bijvoorbeeld een sticker of wat ducktape met tekst;
2. Zet de huisvuilcontainer, op de dag dat bij u in de straat huisvuil wordt opgehaald, ’s ochtends om 7.30 uur aan de straat;
3. Zet uw containers zo snel mogelijk na de lediging weer achter uw woning.

Team Economie Vrije tijd en Onderwijs

--------------------------------------------------------------

Meldingen

Gevonden en verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Trouwring met inscriptie
- Etui met sleutel en afstandsbediening
- Halsketting schakel 

------------------------------------------------------------

Meldingen incidentele festiviteit

Door mevrouw M.A.C.M. Kemps is op 23 juli 2012 een kennisgeving ingediend voor het melden van een tweetal incidentele festiviteiten. De kennisgeving omvat het organiseren van het 50-jarig jubileum van de hockeyclub vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september 2012. De festiviteit zal plaatsvinden bij de hockeyclub op Sportpark “De Kienehoef”, Bremhorst 2 te Sint-Oedenrode.

Een recreatie-inrichting mag maximaal 4 keer per jaar gebruik maken van een regeling welke de ruimte geeft om af te wijken van de geluidsnormen die voor de normale bedrijfsvoering gelden (geregeld in het Activiteitenbesluit). In het evenementenbeleid zijn de exacte geluidsnormen omschreven, waaraan moet worden voldaan tijdens een incidentele festiviteit. Het evenementenbeleid kunt u vinden op onze internetsite (www.sint-oedenrode.nl ).

-------------------------------------------------------------

Evenementen

Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffingen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 7 augustus tot en met 13 augustus 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van café Oud Rooij voor de uitbreiding van het terras aan Markt 13 tijdens de kermis van 25 augustus tot en met 29 augustus 2012.
- Van tapperij en eeterij d’n Dommel voor de uitbreiding van het terras aan Markt 15 tijdens de kermis van 25 augustus tot en met 29 augustus 2012.

Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning en ontheffing staat nog geen bezwaar open.

Intrekken aanvraag evenementenvergunning
- Van de Kunststichting Sint-Oedenrode voor het houden van het Festival Openbare Ruimte Manifestatie in de maanden juni tot en met september 2012 op de gemeentestrook langs de Dommel naast de A50 te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen
- Aan café ‘t Straotje voor de uitbreiding van het terras aan Kerkstraat 18 tijdens de kermis van 25 augustus 2012 tot en met 29 augustus 2012.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende verklaringen van geen bezwaar
- Aan TWC Dommeldal voor het houden van de ATB toertocht op 16 september 2012 in de Gemeente Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel

- Gedurende de openingstijden van de kermis worden de Heuvel, Markt, een gedeelte van de
Stompersstraat (vanaf de Markt tot aan de Coeveringslaan) en een gedeelte van de
Borchmolendijk (vanaf de Markt tot aan de Philippusstraat) afgesloten voor verkeer. Hierbij
moet wel 3,50 meter vrije doorgang voor de hulpdiensten gewaarborgd blijven.
Deze verkeersmaatregelen gelden van zaterdag 25 augustus 18.00 uur tot en met de nacht
van woensdag 29 augustus op donderdag 30 augustus tot ca. 02.00 uur ’s nachts.
Tijdens de op- en afbouw van de kermis is éénrichtingsverkeer mogelijk tussen de Heuvel
en de Borchmolendijk. Dit geldt ook tijdens de uren dat de kermis voor publiek is gesloten.
- In verband met het verplaatsen van de weekmarkt tijdens de opbouw van de kermis zullen
op vrijdag 24 augustus 2012 de volgende wegen afgesloten zijn voor het verkeer:
Stompersstraat (tussen de Coeveringslaan en De Jongsingel) en De Jongsingel (tussen
Stompersstraat en Rijckevorsel van Kessellaan).
- Van woensdag 22 augustus 06.00 uur tot vrijdag 31 augustus 04.00 uur (weekmarkt) geldt
op de Markt een parkeerverbod.
- Op vrijdag 24 augustus geldt tussen 04.00 uur en 14.00 uur in de Stompersstraat een
parkeerverbod in verband met verplaatsing van de weekmarkt naar de Stompersstraat.

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs

-------------------------------------------------------------

Vergunningen

Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
De Geerstraat 13 5491 CK 02-10-2012 Het realiseren van een overkapping
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres                  Postcode Besluit
                                          verzonden     Omschrijving
Ollandseweg 169 5491 XB 07-08-2012 Kappen van 5 eiken en 1 berk, onder voorwaarde van herplant.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode Omschrijving
Mosbulten 6 5491 PH Veranderen van agrarisch bedrijf met varkens met de activiteiten milieu, bouwen en slopen.
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 19 augustus 2012 ter inzage.

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres              Postcode Besluit
                                      verzonden    Omschrijving
Wolvensteeg 2 5491 TX 13-08-2012 Wijziging reeds verleende vergunningen uitbreiding capaciteit biogasinstallatie
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Zwembadweg 62 5491 TE Oprichten van vier lichtmasten ingevolge Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Schijdelseweg 43 5491 TA Veranderen van melkrundveehouderij ingevolge Besluit landbouw milieubeheer.
Sterrebos 4 5491 TL Veranderen van melkrundveehouderij ingevolge Besluit landbouw milieubeheer.
Ollandseweg 139a 5491 XA Veranderen van aardbeienkwekerij ingevolge Besluit landbouw milieubeheer.
Schoor 11 5492TB Veranderen van rundveehouderij ingevolge Besluit landbouw milieubeheer.
Bremhorst 2 5491 LR Veranderen van hockeypaviljoen ingevolge Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.