Gemeentehuis
Gemeentehuis

Raden kiezen voor afgeslankt scenario verduurzaming stadhuis Veghel

Algemeen

Sint-Oedenrode - De colleges van gemeenten Sint Oedenrode, Schijndel en Veghel hebben eerder de ambitie uitgesproken voor de maximaal mogelijke verduurzaming voor het stadhuis Veghel. Hierbij paste een uitgebreid pakket aan maatregelen passend bij het hoge ambitieniveau.

Aangepast scenario
Uit de raadscommissies kwamen onlangs uiteenlopende opvattingen over dit scenario naar voren. Vervolgens is in de kerngroep van de drie raden een compromisvoorstel neergelegd in de vorm van een nieuw scenario. Dit is een combinatie van twee eerdere scenario's, namelijk het verduurzamen van de installaties en realistische verduurzaming van het gebouw, maar dan in afgeslankte vorm.

Lagere investering
De raden kiezen nu voor dit nieuwe scenario. De benodigde investering hiervoor bedraagt € 705.000,- De investering voor het eerdere scenario bedroeg € 1.195.000. Het derde scenario; het realiseren van een energieneutraal gebouw werd, met een investering van 6.3 miljoen, al eerder als een te grote investering beoordeeld door de drie colleges.

Financiën
De investering bedraagt € 705.000,- De jaarlijkse kapitaallasten daarvan en de extra onderhoudskosten bedragen € 71.400,- Deze lasten kunnen voor € 36.000 gedekt worden uit de jaarlijkse besparing op energie en voor € 35.400,-  door een verlaging van het exploitatievoordeel.

Maatregelen
De maatregelen die passen binnen dit nieuwe plan zijn: LED verlichting, toepassing van warmtepompen en toerengeregelde pompen, ruimtenregeling met CO2- en temperatuurregeling opruimteniveau. Door toepassing van het regelen van Co2 en temperatuur per ruimte verbetert het binnenklimaat. Wetenschappelijk is aangetoond, dat een prettige werkomgeving bijdraagt aan een verlaging van het ziekteverzuim en verhoging van de productiviteit van de medewerkers.

Voorbeeldfunctie
Mede doordat Meierijstad haar ambities nu zelf vertaalt naar haar eigen vastgoed hoopt zij ook bedrijven en consumenten uit te dagen tot het nemen van duurzame maatregelen. Meierijstad wil met het genomen besluit om het gemeentehuis van Veghel te verduurzamen aantonen dat zij serieuze duurzaamheidsambities heeft en hiermee haar voorbeeldfunctie uitdraagt en tegelijk ook aandacht heeft voor verbetering van de werkomgeving van het personeel van Meierijstad.