Ruud Merks.
Ruud Merks. Foto: Bas Ulehake
analyse

SP: voorspelbaar maar nooit saai

Politiek Politiek Meierijstad

Meierijstad - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart analyseren wij de deelnemende partijen. In deze rubriek wordt elke week een politieke partij van Meierijstad uitgelicht. We kijken onder andere naar wat de partijen hebben beloofd, wat ze hebben waargemaakt en wat de inwoners van Meierijstad daarvan hebben gemerkt. Deze week: SP.

Wat kun je nog schrijven over het gedachtegoed van de SP, wat nog niet iedereen weet? Al hadden ze in het verleden landelijk regelmatig succes met hun media-offensief, de laatste jaren halen ze ook regelmatig het nieuws als het rommelt binnen de eigen gelederen. Niets te merken van dat laatste in Meierijstad, daar lijkt het drie handen op één buik. Ze hebben een vaste, trouwe kiezerskring. Toch wordt maart nog spannend, omdat daar vanuit Sint-Oedenrode, waar ze in het verleden niet meededen, nog iets aan zou kunnen veranderen.

Niet al hun politieke activiteiten en persberichten halen de krant, omdat sommige elk jaar min of meer herhalingen zijn. Zoals de 130% draagkracht bijzondere bijstand (amendement bij gemeentebegroting) of de 0% huurverhoging (verzoeken aan woningbouwverenigingen). Dat laatste ook weer recent, ditmaal met een ondersteunende tekst aan AREA en Woonmeij omdat de verhuurdersheffing waarschijnlijk wordt afgeschaft. Daardoor krijgen die meer financiële armslag, lees: meer ruimte om hun sociale huren laag te houden.

Hoe dan ook, de bekende vliegende tomaat in hun logo is in Meierijstad geen metafoor voor modder. Hun fractie doet haar werk gedegen en kritisch naar andersdenkende vergadertijgers. Maar ook meedenkend, met hun handtekening onder menige motie en amendement van een andere fractie, evenals het omgekeerde. En in klare taal die ieder mens begrijpt. Ook is SP voorbeeldig op de vergaderorde en herhaalt geen uitspraken van henzelf of anderen. Die discipline bij alle raadsleden zou de gemiddelde vergadering minimaal een half uur inkorten. En daardoor op termijn aantrekkelijker maken voor kijkers, als de complete raad weer fysiek bijeen mag komen.