… en dit is het Nijnselse perceel nu, mét volledig afgegraven slenk.
… en dit is het Nijnselse perceel nu, mét volledig afgegraven slenk.

Bevers regelen waterpeil in Nijnsel

Natuur

Nijnsel - Aan de Dommel in Nijnsel, ter hoogte van de ARK-percelen nabij Hoeve Osstade, zijn bevers volop in de weer met het bouwen van dammen. Omdat deze als stuwen werken, beïnvloeden de dieren rechtstreeks het waterpeil van de Dommel. Dat is goed nieuws voor het waterleven, dat dankzij de dammen wordt beschermd tegen droogte.

Na alle regenval van de afgelopen maanden is de waterstand in rivieren en beken hoog en zijn bodems flink verzadigd. Toch heeft de natuur in Het Groene Woud en daar omheen baat bij het credo ‘hoe natter, hoe beter’. Want droogte ligt nog steeds op de loer deze zomer. Daarom is het werk van de bevers zo waardevol: met hun dammen zorgen ze ervoor dat er meer water in de Dommel blijft staan. Vissen, libellen en andere waterdieren en -planten zullen daardoor niet snel verdwijnen bij langdurige periodes van droogte. Ook de leembossen in het Dommeldal profiteren ervan, want die doen het goed met wat extra water.

Slenken aan de Dommel: voor en na
In Nijnsel aan het Bakkerpad en aan de Dommel waren de sloten zo diep dat verdroging van het Dommeldal hier op de loer lag, ondanks alle regen die er is gevallen. Dat komt omdat de sloten hier in razend tempo al dat water afvoerden. Om het water beter vast te houden, hebben we de sloten op 15 maart 2024 omgezet in ondiepere slenken. Zo is verdroging afgewend en creëren we allerlei interessante watermilieus voor planten en dieren die thuishoren in het Dommeldal.

Omgeknaagde boom aan de Dommel in Nijnsel ter hoogte van Hoeve Osstade – Janneke van Engelen.
Omgeknaagde boom aan de Dommel in Nijnsel ter hoogte van Hoeve Osstade – Janneke van Engelen.
Aan de horizon stroomt de Dommel, op de voorgrond ligt het Nijnselse perceel voordat het graven van de slenk was afgerond …