Mike (l) en Twan wijzen naar Ethiopië, het land waar ze een project uit gaan voeren.
Mike (l) en Twan wijzen naar Ethiopië, het land waar ze een project uit gaan voeren. Foto: Jeroen van de Sande

“Als overheden gaan investeren, kan de mens het oplossen”

Natuur Natuur en milieu

Sint-Oedenrode - Stichting KAP beleefde vorige week dinsdag en woensdag twee succesvolle benefietdiners in restaurant De Beleving. De grootste ‘fans’ waren op beide avonden aanwezig. Woensdagavond werd zelfs speciaal ingericht voor Huwa, oftewel United Pipeline Products, het bedrijf van Twan van Heesch en Piet van den Warenburg. Zij steunen KAP al jaren, omdat water de gemene deler is. Ook vanuit stichting Siwa draagt Van Heesch een steentje bij, samen met schoolmaat Mike Lurling.

Al in de kleuterklas op basisschool De Springplank waren het vrienden. Wie had ooit gedacht dat hun beide levens later in het teken van water zou staan. Dat is bij iedereen zo, want we hebben het allemaal nodig, maar deze twee heren hebben er beroepsmatig mee te maken. Inmiddels voert passie de boventoon. Lurling is als ingenieur waterkwaliteit expert in oppervlaktewater. Er is vrijwel niemand die meer weet over blauwalg. Op de universiteit van Wageningen is hij universitair hoofddocent. Ze hebben het er allebei druk mee, maar toch maakten ze plek in de agenda om de stichting op te starten. “Ik vind dat iedereen iets voor de maatschappij moet doen”, geeft Twan zijn mening. Met stichting Siwa doen ze dat. Zelf kiezen ze manieren om anderen te kunnen helpen, als het maar met water te maken heeft. De stichting geeft advies aan overheden, kennisinstellingen, ingenieursbureaus en anderen die zich bezighouden met oppervlaktewater, verzorgt lezingen, geeft cursussen, stimuleert onderzoek en bevordert burgerparticipatie door natuur- en milieueducatie gericht op water. Van Heesch en Lurling hebben met de stichting als doel om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Hiermee draagt de stichting bij aan de realisatie van Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen zoals vastgesteld door de Verenigde Naties.

Lees verder in DeMooiRooiKrant van deze week