In de sporthal wordt het prikken uitgevoerd,
In de sporthal wordt het prikken uitgevoerd, Foto: Jos van Nunen

De jaarlijkse griepprik door de huisarts

Gezondheid

Sint-Oedenrode - Het is weer herfst en veel mensen weten dat het binnenkort tijd is voor de jaarlijkse griepprik. In dit stukje informeren de Rooise huisartsen u over de jaarlijkse griepprik.

Op donderdag 2 november worden de griepprikken en pneumokokkenprikken gezet in sporthal de Streepen. De uitnodigingsbrief hiervoor kunt u verwachten in de tweede week van oktober.
Griep komt het meest voor in de winter, tussen december en april. Voor de meeste mensen is griep vervelend, maar onschuldig. Maar sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden. Het ministerie van VWS beslist wie er in het najaar een griepprik krijgen, op advies van de Gezondheidsraad.

Deze keer komen de volgende mensen in aanmerking voor een griepprik:
- Iedereen van 60 jaar en ouder, ook de mensen die vóór 1 mei volgend jaar 60 jaar worden
- Mensen met een (chronische) longziekte, zoals astma, COPD, longschade na COVID, enz.
- Mensen met hartproblemen - Mensen met suikerziekte - Mensen met een nierziekte.
- Mensen met verminderde afweer door een ziekte (bijvoorbeeld een bloedziekte) of medische behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie).
- Mensen met een neurologische aandoening, bijvoorbeeld na een doorgemaakte hersenbloeding/herseninfarct, maar ook Parkinson, ALS, enz. - Mensen met zeer ernstig overgewicht, BMI > 40
- Mensen met dementie - Mensen met een cochleair implantaat
- Mensen met een verstandelijke beperking
- Vrouwen die 22 weken of meer zwanger zijn tussen 15 oktober en 1 maart -> via het consultatiebureau
- Kinderen van 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij een chronische darmaandoening).

Deze keer komen de volgende mensen in aanmerking voor de pneumokokkenprik: Mensen van 63 t/m 66 jaar (geboren vanaf 1-1-1957 t/m 31-12-1960). U ontvangt uw uitnodiging bij de uitnodiging van de griepprik en krijgt beide prikken 2 november. De pneumokokkenprik werkt 5 jaar.

Als u tot één van bovengenoemde groepen behoort, komt u in aanmerking voor de griepprik en/of de pneumokokkenprik. U krijgt in de tweede week van oktober een uitnodiging van de huisarts. Heeft u eind oktober geen uitnodiging gekregen, maar behoort u wel tot bovenstaande risicogroepen? Neem dan zelf contact op met uw huisarts. Bent u fysiek niet in staat om naar de sporthal toe te komen? Neem dan contact op met de praktijk. Voor meer informatie over de griepprik en de pneumokokkenprik: zie www.RIVM.nl.

Denkt u eraan gemakkelijke kleding aan te trekken (liever geen blouse met lange mouwen met trui erover, maar zo mogelijk graag korte mouwen met een vest erover) en uw uitnodigingsbrief mee te brengen?