Afbeelding
Foto:

Onbeperkt meedoen voor iedereen

Gezondheid Gezondheid

Sint-Oedenrode - Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) wil voor mensen met een beperking een leefomgeving creëren waarin zij op volwaardige wijze zelfstandig kunnen functioneren. Om dit te bereiken worden diverse activiteiten uitgevoerd. STM werkt nauw samen met de gemeente Meierijstad. STM werkt met betrokken vrijwilligers, ervaringsdeskundig, met kennis van zaken en vaak met zelf een beperking. Wij kunnen nog enkele vrijwilligers gebruiken.

Door: Rien Rijken STM

Jaarlijks bezoeken onze vrijwilligers bijna alle basisscholen in Meierijstad. Leerlingen van groep acht krijgen dan les van en over mensen met een beperking. Ze ontmoeten rolstoelhouders, blinden en slechtzienden, slechthorenden; ze ervaren middels oefeningen wat het betekent om een beperking te hebben. Hiermee stimuleert STM de bewustwording van kinderen in het omgaan met mensen met een beperking. Ze ervaren dat mensen met een beperking niet zielig zijn, maar wel behoefte hebben aan aangepaste voorzieningen en respect. Wanneer jonge kinderen leren omgaan met mensen met een beperking nemen ze dat de rest van hun leven met zich mee. Prachtig om hier als vrijwilliger aan mee te mogen werken.

“|Prachtig om hier als vrijwilliger aan mee te mogen werken. 

Het doel van de stichting is, mensen met een beperking volwaardig mee te laten draaien in de maatschappij. Vaak lopen ze tegen een heleboel obstakels aan, laten we er ons best voor doen het wat makkelijker te maken voor hen. In een inclusieve en toegankelijke samenleving moet iedereen mee kunnen doen. Voor mensen met een beperking is dat nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom dienen accommodaties en voorzieningen ook toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Vrijwilligers van STM controleren regelmatig (openbare) gebouwen, winkels, bedrijven en recreatiegelegenheden op toegankelijkheid en geven waar mogelijk adviezen tot verbetering. Bij het controleren maken vrijwilligers gebruik van zelfontwikkelde checklijsten die gebaseerd zijn op landelijke richtlijnen.

Onveilige situaties in de openbare ruimte, winkelcentra en horecagelegenheden vormen evenzo een aandachtsveld. Regelmatig voeren wij inspectiebezoeken uit, die ook aan de betrokken instanties worden gerapporteerd, vergezeld van een verbeteradvies. Toegankelijkheid heeft ook betrekking op toegang tot huisvesting, arbeidsmarkt, onderwijs, sport, openbaar vervoer, sociale media e.d.

Het is vaak zo dat met eenvoudige, kleine aanpassingen een gebouw toegankelijker wordt. Het is aan ondernemers, eigenaren van winkels, cafés en restaurants om hier over na te denken en maatregelen te treffen. Ons advies is om ervaringsdeskundigen zo vroeg mogelijk te betrekken bij bouw- en inrichtingsactiviteiten. Zij kunnen het beste aangeven waar zich problemen voordoen. Dit geldt zeker voor de woningbouw. Nadenken in het beginstadium van de bouw is uiteindelijk kostenbesparend. We bekijken regelmatig welke openbare gebouwen goede voorzieningen hebben en waar nog verbeteringen nodig zijn. Vaak kan met weinig geld een creatieve oplossing worden bedacht. Toegankelijkheid is bovendien goed voor de omzet en het aantal bezoekers. De stichting is niet bedoeld als klachtenbureau maar staat open voor nieuwe ideeën omtrent de toegankelijkheid.

Goed om te weten
- Ongeveer 1 op de 9 inwoners van Meierijstad heeft een beperking; dat zijn er bijna 9000!
- Ongeveer 25% van de Nederlanders heeft vanuit de gezinssituatie te maken met een beperking; dat neemt door de vergrijzing nog steeds toe.
- Door het in werking treden van het VN-verdrag handicap in 2016 zijn gemeenten verplicht om te werken aan het verbeteren van toegankelijkheid; Meierijstad is als koploper daar goed mee bezig.
- Mensen met een beperking hebben geen behoefte aan medelijden, maar wel aan aangepaste voorzieningen en respect.
Wij zoeken vrijwilligers die zelf een beperking hebben of affiniteit hebben voor mensen met een beperking. Men kan kiezen uit het inspecteren van gebouwen , infrastructuur horeca en evenementen op toegankelijkheid. Verder kan men voorlichting geven over het leven met beperkingen aan kinderen op scholen. Er worden ook voorlichting en workshops gegeven aan belangstellenden. Wij werken altijd in tweetallen waarbij een ervaren vrijwilliger. Vooraf wordt u ingewerkt en kunt u enige tijd meelopen. Het werk wordt verdeeld op basis van beschikbare tijd, belangstelling en deskundigheid.Gemaakte onkosten door vrijwilligers worden uiteraard vergoed. Verder zoekt de stichting een nieuwe secretaris voor de bestuursadministratie. Hebt u belangstelling neem dan contact op met rienrijken@hotmail.com, www.toegankelijk-meierijstad.nl